dienstenrichtlijn cheese company

Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company

Tijd voor een update over de Europese Dienstenrichtlijn 1. Door het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 Appingedam – Visser Vastgoed, blijft het spannend wat de (nieuwe) brancheringsregeling met onderbouwing van de gemeente Appingedam na de tussenuitspraak van de Raad van State van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 zal zijn.  Lees meer overUpdate over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company[…]

emissiegegevens

Dieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens

Wel of geen emissiegegevens? De Rechtbank Gelderland moest zich buigen over een verzoek om openbaarmaking van gegevens over een nertsenfokkerij. Deze nertsenfokkerij was van plan te verplaatsen. Er was gevraagd om openbaarmaking van de melding ex artikel 4 sub e van de Wet verbod pelsdierhouderij, het bijbehorend formulier en eventuele bijlagen en afschriften van alle Lees meer overDieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens[…]

energielabel

Dubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel

Wist je dat een huurder energiebeparende maatregelen kan afdwingen? Het is een huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte gelukt om dubbel glas als energiebesparende maatregel te krijgen via de Rechtbank Rotterdam. Huurder zat in de hitte of in de kou. De woonruimte heeft enkel glas en energielabel klasse F. Omdat verhuurder ook gebaat zou zijn met energiebesparing, Lees meer overDubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel[…]

herstemmen-leegstand

Ladder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning

De kruimelgevallenregeling is in 2014 gewijzigd om transformatie van gebouwen gemakkelijker te maken. In de uitspraak van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:819 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor de transformatie van een watertoren naar een kantoorgebouw een kruimelvergunning verleend volgens het eerste en het negende lid van art. 4 bijlage II van Lees meer overLadder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning[…]

BIJEN EN HOMMELS

Bijen en hommels zijn ecologisch onmisbaar en verdienen bescherming via het milieurecht. Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. De Bijenstichting (Bijenlint) is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van bijen en maakt zich zorgen over de invloed van bestrijdingsmiddelen, ook wel neonicotinoïden genoemd, op de overleving van bijen en hommels. Lees meer overBIJEN EN HOMMELS[…]

Crisis- en herstelwet

Het winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten

De Verenigde Culemborgse ondernemers zijn met succes tegen het winkelplan op de Spoorzone in Culemborg opgekomen. In dat plan was voorzien in een supermarkt en perifere detailhandel. Dat heeft tot vernietiging van het bestemmingsplan geleid. Ik heb de VOC in deze zaak als advocaat mogen vertegenwoordigen en ben uiteraard zeer blij met dit resultaat. Maar Lees meer overHet winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten[…]

ladder duurzame verstedelijking

Vereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking

Heet van de naald. Er is net een kamerbrief van de Minister van Infrastructuur en Milieu verschenen met de contouren van de vereenvoudigde, nieuwe Ladder duurzame verstedelijking. Nut en noodzaak in Ladder duurzame verstedelijking Daarin staat dat het begrip ‘actuele regionale behoefte’ in art. 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zodanig aangepast zal worden, dat Lees meer overVereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking[…]