leegstandsverordening Amstelveen

Leegstandsverordening Amstelveen: voor kantoren èn woningen

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 26 september 2018 een leegstandsverordening vastgesteld. Deze geldt voor (gedeeltelijke) leegstaande kantoorgebouwen met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van meer dan 1000 m2. En, zeer opmerkelijk, voor alle woningen binnen de gemeente. Het doel van de leegstandsverordening is om een beter inzicht te krijgen op de plannen van de gebouweneigenaren Lees meer overLeegstandsverordening Amstelveen: voor kantoren èn woningen[…]

herstemmen-leegstand

Ladder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning

De kruimelgevallenregeling is in 2014 gewijzigd om transformatie van gebouwen gemakkelijker te maken. In de uitspraak van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:819 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor de transformatie van een watertoren naar een kantoorgebouw een kruimelvergunning verleend volgens het eerste en het negende lid van art. 4 bijlage II van Lees meer overLadder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning[…]

bankgarantie

Verhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder

Als huurder failliet is, staat alles op scherp. Verhuurder trekt de bankgarantie voor leegstandschade en de bank verrekent de contragarantie met de bij de bank geblokkeerde creditsaldo van de failliete boedel. Althans zo kan het gaan, leert het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Bouwgros/Hansteen). De enige die er niet snel bij Lees meer overVerhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder[…]

Short stay appartementen in voormalig verpleeghuis in Amsterdam

Wel of niet “een huishouden” vanwege afscherming van een bed met een gordijn? Kan anti-kraak maken dat een onttrekkingsvergunning is vereist? Onttrekkingsvergunning voor transformatie tot appartementen Daar draaide het om bij de vraag of er een onttrekkingsvergunning voor woonruimte nodig is na verbouwing van het voormalig verpleeghuis De Wittenberg tot short stay-appartementen (zie het gebouw Lees meer overShort stay appartementen in voormalig verpleeghuis in Amsterdam[…]

leegstandsbeschikking

Leegstandsbeschikking niet in strijd is met het eigendomsrecht

De Leegstandsverordening Amsterdam 2011 verplicht tot melding van deze leegstand. Bij de melding van 11.881 m2 leegstand had de eigenaar voor deze gebouwen aangegeven te verwachten dat op korte termijn huur- of gebruiksovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Tussen Amsterdam en de eigenaar vonden over de aanpak van leegstand drie maal een leegstandsoverleg plaats, onder meer over mogelijk leegstandsbeheer. Dit op Lees meer overLeegstandsbeschikking niet in strijd is met het eigendomsrecht[…]

leegstandsverordening Amsterdam

Woningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam

Per 1 december 2016 is de Leegstandsverordening Amsterdam 2011 ingetrokken en de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 in werking getreden. Voor alle woningen en meer kantoorgebouwen dan voorheen geldt er nu in beginsel een meldplicht na zes maanden leegstand. Bij leegstand voor een langere leegstandsperiode dan 12 maanden kan Amsterdam een verplichtende voordracht van een huurder doen. Lees meer overWoningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam[…]

HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

Bent u vastgoedeigenaar, vastgoedbelegger, assetmanager, projectleider of initiatiefnemer en heeft u met leegstand en herontwikkeling te maken? … TE MAKEN MET LEEGSTAND EN/OF HERKENT U DIT? de gemeente stelt onredelijk hoge eisen of kosten aan een (ver)bouwplan en/of weigert op voorhand medewerking om de leegstand op te lossen, u loopt tegen milieuregelgeving aan bij de Lees meer overHERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND[…]

MELDCHECK

Gebruik van de meldcheck Met de meldcheck is eenvoudig na te gaan of voor een gebouw een leegstandsverordening geldt. Dat is van belang om na te gaan of leegstand op grond van de Leegstandwet moet worden gemeld. De zogenoemde leegstandmelding. Een latere stap in het juridische traject is of de overheid eventueel verplicht een gebruiker/huurder Lees meer overMELDCHECK[…]

Crisis- en herstelwet

Het winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten

De Verenigde Culemborgse ondernemers zijn met succes tegen het winkelplan op de Spoorzone in Culemborg opgekomen. In dat plan was voorzien in een supermarkt en perifere detailhandel. Dat heeft tot vernietiging van het bestemmingsplan geleid. Ik heb de VOC in deze zaak als advocaat mogen vertegenwoordigen en ben uiteraard zeer blij met dit resultaat. Maar Lees meer overHet winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten[…]

GRATIS CHECKLIST “Een BIZ, iets voor mijn bedrijf?”

Voor ondernemers en eigenaren die hun gebied nieuw leven willen inblazen! Een BIZ is een bedrijveninvesteringzone. Er zijn al meer dan 43 bedrijventerreinen met een BIZ. Voor winkelgebieden zijn dat er zelfs meer dan 70. De ervaringen zijn positief en de mogelijkheden zijn nu ook nog eens per 1 januari 2015 verruimd. Er is een Lees meer overGRATIS CHECKLIST “Een BIZ, iets voor mijn bedrijf?”[…]