dienstenrichtlijn cheese company

Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company

Tijd voor een update over de Europese Dienstenrichtlijn 1. Door het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 Appingedam – Visser Vastgoed, blijft het spannend wat de (nieuwe) brancheringsregeling met onderbouwing van de gemeente Appingedam na de tussenuitspraak van de Raad van State van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 zal zijn.  Lees meer overUpdate over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company[…]

Wob-verzoek-intern-beraad

Documenten uit vooroverleg met aanvrager omgevingsvergunning zijn geen stukken van intern beraad en vatbaar voor openbaarmaking bij een Wob-verzoek

Deze uitspraak over een Wob-verzoek van Praxis om stukken uit het vooroverleg zal er toe leiden dat het er in het vervolg feller tussen concurrenten aan toe zal gaan. Het vooroverleg tussen gemeente en een aanvrager van een omgevingsvergunning of zijn advocaat is namelijk niet langer veilig bij een verzoek om openbaarmaking. Aanleiding van het Lees meer overDocumenten uit vooroverleg met aanvrager omgevingsvergunning zijn geen stukken van intern beraad en vatbaar voor openbaarmaking bij een Wob-verzoek[…]

Per 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker

Transformatie met een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar Per 1 november 2014 kan een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar voor transformatie van (leegstaande) kantoren of andere (winkel)gebouwen worden verleend. Op deze datum treden de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) e.a. in werking. De verleningsprocedure van een een tijdelijke omgevingsvergunning wordt van 26 weken Lees meer overPer 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker[…]

Lang leve het dak

Het dak op. Buitenspeelruimte voor kinderdagverblijven in de binnenstad is namelijk vaak een probleem. Bij buitenspeelruimte denkt men meestal eerst aan de begane grond. Maar in de praktijk wordt een dakterras/opbouw steeds meer een oplossing om buitenruimte te realiseren. Een wijziging van het bestemmingsplan of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan Lees meer overLang leve het dak[…]