ladder duurzame verstedelijking

Vereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking

Heet van de naald. Er is net een kamerbrief van de Minister van Infrastructuur en Milieu verschenen met de contouren van de vereenvoudigde, nieuwe Ladder duurzame verstedelijking. Nut en noodzaak in Ladder duurzame verstedelijking Daarin staat dat het begrip ‘actuele regionale behoefte’ in art. 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zodanig aangepast zal worden, dat Lees meer overVereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking[…]