overleg - Ovast

Overleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?

Zonder overleg komt er geen vastgoedproject van de grond. Regelmatig is aan de orde of er bij bouwproject een verplichting tot overleg is tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. Twee Hof-uitspraken over de verplichting tot overleg Op 30 april 2018 zijn er twee uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over een woningbouwproject en de vraag Lees meer overOverleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?[…]

wachttijd renovatie

De wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed

Een nieuwe verhuurder bij winkelvastgoed en renovatie Bij overnames of verkoop van winkelvastgoed zijn de lopende huurovereenkomsten van belang. Vaak wil de nieuwe verhuurder/eigenaar namelijk renoveren. Een huurder van 7:290-bedrijfsruimte kan echter een beroep doen op een wachttijd bij rechtsopvolging van verhuurder binnen drie jaar na mededeling van de rechtsopvolging. Beëindiging van de huurovereenkomst door Lees meer overDe wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed[…]

onbemand benzinestation onbebouwde grond

Huurovereenkomst onbemand tankstation is huur onbebouwde grond

Is huur van een onbemand tankstation huur van 290-bedrijfsruimte (winkelruimte ex art. 7:290 BW)? Al lang is onbetwist dat dit bij bemande benzinestations wel zo is. Voor onbemande benzinestations was de koers nog niet zo vast. Winkelruimte Bij de Kanonrechter Assen van 20 oktober 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BU4747, TvHB 2012/4 deed zich eerder de kwalificatievraag bij self-service voor. De Lees meer overHuurovereenkomst onbemand tankstation is huur onbebouwde grond[…]

energielabel

Dubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel

Wist je dat een huurder energiebeparende maatregelen kan afdwingen? Het is een huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte gelukt om dubbel glas als energiebesparende maatregel te krijgen via de Rechtbank Rotterdam. Huurder zat in de hitte of in de kou. De woonruimte heeft enkel glas en energielabel klasse F. Omdat verhuurder ook gebaat zou zijn met energiebesparing, Lees meer overDubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel[…]

faillissement V&D

V&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen

Dit is de tweede zaak, waarbij V&D als huurder op het randje van faillissement staat en  een verhuurder als free rider niet met een buitengerechtelijke akkoord van andere verhuurders mee wil doen. De feiten liggen hier net wat anders dan in de eerste zaak. Maar ook hier willen de andere verhuurders het faillissement van V&D Lees meer overV&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen[…]

huurverlaging

V&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging

V&D dreigt in 2015 faillissement te gaan. Interessant is wat de positie van de free rider – verhuurder is tegenover andere verhuurders. Moet deze een huurverlaging accepteren? De andere verhuurders willen daarmee het faillissement van V&D voorkomen en hebben afspraken met V&D gemaakt. Vanwege de aanzienlijke verliezen heeft het Bankensyndicaat van V&D aangekondigd dat de Lees meer overV&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging[…]

bankgarantie

Verhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder

Als huurder failliet is, staat alles op scherp. Verhuurder trekt de bankgarantie voor leegstandschade en de bank verrekent de contragarantie met de bij de bank geblokkeerde creditsaldo van de failliete boedel. Althans zo kan het gaan, leert het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Bouwgros/Hansteen). De enige die er niet snel bij Lees meer overVerhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder[…]

plankosten

Eindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel

Na vele jaren is er dan eindelijk de Regeling plankosten exploitatieplan. Zeer van belang voor de financiële haalbaarheid om te bouwen of te renoveren, maar ook voor een snelle realisatie. Hoe eerder een akkoord met de gemeente, hoe sneller de uitvoering kan starten. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking. Verplicht kostenverhaal De Lees meer overEindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel[…]

horeca

Horeca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet

Heeft uw verhuurder een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over het bestemmingsplan en de gebruiksmogelijkheden, zoals over de toegestane horeca ? Dat was in onderstaande zaak ook het geval. Dat loonde niet voor verhuurder. De Biesbosch had met twee ondernemers een huurovereenkomst bedrijfsruimte gesloten voor een restaurant, supermarkt, terras, snackbar en café op het recreatiepark. Een van Lees meer overHoreca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet[…]

Opzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk

Wat geldt ook al weer voor huur van grond? Een huurovereenkomst van grond (mondeling of schriftelijk) gesloten voor onbepaalde tijd is een duurovereenkomst. Dat geldt ook als er later op is gebouwd en de huurovereenkomst nog steeds alleen ziet op de percelen grond. Zwaarwegende grond voor opzegging Voor alle duurovereenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat Lees meer overOpzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk[…]