Vereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking

Heet van de naald. Er is net een kamerbrief van de Minister van Infrastructuur en Milieu verschenen met de contouren van de vereenvoudigde, nieuwe Ladder duurzame verstedelijking.

Nut en noodzaak in Ladder duurzame verstedelijking

Daarin staat dat het begrip ‘actuele regionale behoefte’ in art. 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zodanig aangepast zal worden, dat het leidt tot een vereenvoudiging van de toepassing in de praktijk, onder andere bij globale en flexibele bestemmingsplannen. Het begrip ‘actuele regionale behoefte’ zal worden vervangen door het begrip ‘nut en noodzaak’.
De regionale afstemming en samenwerking kunnen nog beter worden geborgd. De Minister gaat nader in gesprek met provincies en gemeenten over de wijze waarop dit kan worden versterkt.

Wanneer inwerking nieuwe Ladder duurzame verstedelijking?

Het is de bedoeling dat de Ladder duurzame verstedelijking in aangepaste vorm vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet in werking zal zijn. Het streven van inwerkingtreding is 1 januari 2017. De Ladder moet “Omgevingswetproof“ worden en krijgt inpassing in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), één van de uitvoeringsbesluiten onder de Omgevingswet. De Ladder krijgt daarmee de status van een instructieregel. In het voorjaar 2016 zal de Minister de Kamer over de uitwerking van de Ladder duurzame verstedelijking informeren.

De hele kamerbrief lezen? Download hier de kamerbrief.

Zie voor de update van de Ladder ingaande per 1 juli 2017

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2015/9 nt L.J. Smale.