dienstenrichtlijn cheese company

Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company

Tijd voor een update over de Europese Dienstenrichtlijn 1. Door het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 Appingedam – Visser Vastgoed, blijft het spannend wat de (nieuwe) brancheringsregeling met onderbouwing van de gemeente Appingedam na de tussenuitspraak van de Raad van State van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 zal zijn.  Lees meer overUpdate over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company[…]

Het wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen – relevant voor retailers én winkel- en horecavastgoed

Blurring. Wie kent de voorbeelden niet? Een proseccootje bij de kapper … Een glas wijn bij de boekhandel … Een restaurant die flessen wijn verkoopt om mee-te-nemen … Voor deze situaties en nieuwe ondernemersconcepten is het wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen, ingediend. Doelstelling van het wetsvoorstel blurring Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan de roep om Lees meer overHet wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen – relevant voor retailers én winkel- en horecavastgoed[…]

HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

Bent u vastgoedeigenaar, vastgoedbelegger, assetmanager, projectleider of initiatiefnemer en heeft u met leegstand en herontwikkeling te maken? … TE MAKEN MET LEEGSTAND EN/OF HERKENT U DIT? de gemeente stelt onredelijk hoge eisen of kosten aan een (ver)bouwplan en/of weigert op voorhand medewerking om de leegstand op te lossen, u loopt tegen milieuregelgeving aan bij de Lees meer overHERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND[…]

Onaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State

Onaanvaardbare winkelleegstand staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu echt op de kaart. Ik signaleer drie ontwikkelingen. Een eenvoudig beroep op de ladder duurzame verstedelijking Steeds meer winkeliers komen op tegen plannen van nieuwe winkelcentra of uitbreiding van het winkelaanbod en het is relatief eenvoudig is om een beroep op de Lees meer overOnaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State[…]

Winkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut

Er lopen twee wetsvoorstellen over parkeertarieven per minuut. Interessant is de discussie op dit moment over de invloed van parkeren op winkelgedrag.  Trouw meldde in dat verband de uitkomsten van een onderzoek daarover van onderzoeker Giuliano Mingardo aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit het onderzoek blijkt volgens Trouw dat het aantal parkeerplaatsen of de hoogte Lees meer overWinkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut[…]

Branchering en functievervaging en de winkelschil van Overstad

Branchering en zelfs functievervaging is steeds meer het antwoord op de dynamiek op de winkelmarkt, aldus het in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en CBW-MITEX opgestelde rapport “Dynamiek door beleid: Hoe de overheid de winkelmarkt stimuleert” (26 april 2011). Dit rapport en andere vormden de onderbouwing van de bezwaren van de Bedrijvenvereniging Huiswaard-Overstad tegen het bestemmingsplan Overstad. Lees meer overBranchering en functievervaging en de winkelschil van Overstad[…]

Branchering mag, maar het assortiment gedetailleerd beperken niet

Een heldere uitspraak over branchering en detaillering. Een lege doe-het-zelf-zaak Voorheen zat er een doe-het-zelf-zaak aan de Zuidsingel 14-16: nu is het een leeg pand. De bezwaarmaker voerde tegen het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein “De Brier” aan dat het perceel ten onrechte bestemd was tot volumineuze detailhandel in de hoofdassortimenten: woninginrichting, buiteninrichting en bouwmaterialen. Voor Lees meer overBranchering mag, maar het assortiment gedetailleerd beperken niet[…]

Criterium duurzame ontwrichting bij niet-eerste levensbehoeften geschrapt

Het gebeurt niet vaak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is om. En wel op 18 september 2013 van haar eerdere uitspraken over het te hanteren criterium bij de vraag of sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij niet-dagelijkse boodschappen. Dit is belangrijk retailnieuws voor retailers, beleggers in winkelvastgoed en Lees meer overCriterium duurzame ontwrichting bij niet-eerste levensbehoeften geschrapt[…]

Kiften over een tijdelijke supermarkt

De supermarkten vliegen elkaar in de haren als het om nieuwe supermarktvestigingen gaat.1 Op 30 oktober 2013 moest de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak doen over het bezwaar van Jumbo tegen een tijdelijke omgevingsvergunning voor Albert Heijn van vijf jaar aan de Stadsdam in Huissen. Dit is buitendijks gebied waar ter Lees meer overKiften over een tijdelijke supermarkt[…]

Detailhandel in Veendam Centrum vergeleken met Emmeloord Stadshart: vrees voor winkelleegstand

Op 5 december 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de detailhandel in het bestemmingsplan “Emmeloord – De Deel Stadshart”. De commotie (FD, Volkskrant) over deze tussenuitspraak is inmiddels wat gaan liggen. In deze tussenuitspraak is de gemeenteraad van Emmeloord opgedragen alsnog onderzoek op basis van actuele gegevens Lees meer overDetailhandel in Veendam Centrum vergeleken met Emmeloord Stadshart: vrees voor winkelleegstand[…]