MILIEURECHT

Milieurecht omvat de regels die bescherming van het milieu tot doel hebben. Van vergunningen en andere overheidsbesluiten voor de aanleg van infrastructuur en gebouwen tot transport van gevaarlijke stoffen en toelatingen van bestrijdingsmiddelen. En van alles wat daar tussenin zit, zoals de bescherming van natuur en landschap, mer-plicht, bodem, luchtkwaliteit en meer. Milieuaansprakelijkheid voor verontreiniging van Lees meer overMILIEURECHT[…]

BIJEN EN HOMMELS

Bijen en hommels zijn ecologisch onmisbaar en verdienen bescherming via het milieurecht. Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. De Bijenstichting (Bijenlint) is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van bijen en maakt zich zorgen over de invloed van bestrijdingsmiddelen, ook wel neonicotinoïden genoemd, op de overleving van bijen en hommels. Lees meer overBIJEN EN HOMMELS[…]

BIZ – BEDRIJVENINVESTERINGSZONE

De Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ): een aanpak voor kantoorgebieden, winkelgebieden en bedrijventerreinen met leegstand Goede verhalen gehoord over de BIZ Bedrijveninvesteringszone? Wat is de BIZ? En waarvoor is de BIZ? Wat is een bedrijveninvesteringszone? Een BIZ (bedrijveninvesteringszone) is een gebied, waarbinnen ondernemers, eigenaren en gebruikers gezamenlijk investeren in activiteiten in de openbare ruimte. Dit Lees meer overBIZ – BEDRIJVENINVESTERINGSZONE[…]

Crisis- en herstelwet

Het winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten

De Verenigde Culemborgse ondernemers zijn met succes tegen het winkelplan op de Spoorzone in Culemborg opgekomen. In dat plan was voorzien in een supermarkt en perifere detailhandel. Dat heeft tot vernietiging van het bestemmingsplan geleid. Ik heb de VOC in deze zaak als advocaat mogen vertegenwoordigen en ben uiteraard zeer blij met dit resultaat. Maar Lees meer overHet winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten[…]

Collectieve actie via een comité, werkgroep of informele vereniging

De Werkgroep No Window DressingHet Comité Niet Nog Meer MetersActiegroep DoeNietZoMall1Het Comité tot Behoud van de Binnenstad2 Zomaar een paar voorbeeldnamen van comités en werkgroepen met strijdbare woorden in het vaandel. Maar is dat genoeg om juridisch doel te treffen via zo’n collectieve actie? Een zienswijze tegen een (bestemmings)plan indienen mag iedereen. Maar leidt dat Lees meer overCollectieve actie via een comité, werkgroep of informele vereniging[…]