emissiegegevens

Dieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens

Wel of geen emissiegegevens? De Rechtbank Gelderland moest zich buigen over een verzoek om openbaarmaking van gegevens over een nertsenfokkerij. Deze nertsenfokkerij was van plan te verplaatsen. Er was gevraagd om openbaarmaking van de melding ex artikel 4 sub e van de Wet verbod pelsdierhouderij, het bijbehorend formulier en eventuele bijlagen en afschriften van alle Lees meer overDieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens[…]

Wob-verzoek-intern-beraad

Documenten uit vooroverleg met aanvrager omgevingsvergunning zijn geen stukken van intern beraad en vatbaar voor openbaarmaking bij een Wob-verzoek

Deze uitspraak over een Wob-verzoek van Praxis om stukken uit het vooroverleg zal er toe leiden dat het er in het vervolg feller tussen concurrenten aan toe zal gaan. Het vooroverleg tussen gemeente en een aanvrager van een omgevingsvergunning of zijn advocaat is namelijk niet langer veilig bij een verzoek om openbaarmaking. Aanleiding van het Lees meer overDocumenten uit vooroverleg met aanvrager omgevingsvergunning zijn geen stukken van intern beraad en vatbaar voor openbaarmaking bij een Wob-verzoek[…]