ADVOCATUUR
Heeft u een advocaat of juridisch advies nodig? Wilt u weten of u sterk staat in uw rechten bijvoorbeeld bij onderhandelingen of in een geschil? Of zijn de aanspraken ten onrechte en er is een dagvaarding uitgebracht. Advocatenkantoor Smale biedt uitkomst.   >>

HERONTWIKKELEN
Bent u vastgoedbelegger, assetmanager, projectleider of initiatiefnemer en heeft u met herontwikkeling of herbestemmen van (leegstaand) vastgoed te maken?   >>
VASTGOED
Vastgoedrecht bestaat allang niet meer alleen uit huurrecht, erfpacht en koop. Er is veel meer. De mogelijkheden van ruimtelijke ordening, milieu, herverkaveling, de Leegstandswet en financierings- en samenwerkingsvormen vallen er bijvoorbeeld onder.    >>
LEEGSTAND
Bekijkt u de aanpak van leegstand vanuit het oogpunt van een gemeente? Uw gemeente overweegt of vindt het wenselijk om leegstandsbeleid op te stellen en regelgeving te wijzigen.   >>

BIJ LEEGSTAND CHECK DE MELDCHECK: ga zelf na of een leegstandsverordening voor een gebouw geldt