19 november 2016

BLOGS OVER:

VASTGOEDRECHT, OMGEVINGSRECHT EN MILIEURECHT

2019
 1. Verhuurder moet zich in tuincentrum onthouden van concurrentie
 2. Proceskosten bij de bestuursrechter: de advocaatkosten en kosten deskundige
 3. Nieuw: onderzoeksrapport over het wetsvoorstel regulering mengvormen
 4. De jaarafrekening servicekosten. Ver(drie)dubbeling van het voorschot?
2018
 1. Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company
 2. Leegstandsverordening Amstelveen: voor kantoren èn woningen
 3. Fietsenwinkel.nl: internetbedrijf of detailhandel?
 4. Help, de sloten zijn vervangen. Geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte
 5. Overdracht zonder energielabel. Last ten onrechte aan verkoper van woning opgelegd
 6. Het wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen – relevant voor retailers én winkel- en horecavastgoed
 7. Overleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?
 8. Horeca 3 -bedrijf of 4 in Amsterdam centrum?
 9. Dieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens
 10. De wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed
 11. Toezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld
 12. Huurovereenkomst onbemand tankstation is huur onbebouwde grond
 13. Illegale vakantieverhuur via Airbnb?
2017
 1. Documenten uit vooroverleg met aanvrager omgevingsvergunning zijn geen stukken van intern beraad en vatbaar voor openbaarmaking bij een Wob-verzoek
 2. Dubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel
 3. Vakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier
 4. Afzet- en verkoopgegevens van pesticiden zijn emissiegegevens en moeten openbaar
 5. Bijenarrest laat Raad van State omgaan in de tweede uitspraak op het openbaarmakingsverzoek van milieu-informatie over de elektriciteitscentrales Eemshaven
 6. V&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen
 7. V&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging
 8. De Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017
 9. Parkeren en dynamische parkeernormen in het bestemmingsplan
 10. Ladder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning
 11. Verhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder
 12. Short stay appartementen in voormalig verpleeghuis in Amsterdam
 13. Eindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel
 14. Leegstandsbeschikking niet in strijd is met het eigendomsrecht
2016
 1. Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn
 2. Woningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam
 3. Horeca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet
 4. Het bestemmen van de ondergrondse met de bovengrondse hoogspanningslijn
 5. Het winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten
2015
 1. Vereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking
 2. Handhaving op short stay op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland wegens strijd met het bestemmingsplan
 3. Rookverbod in een bedrijfsverzamelgebouw
 4. Collectieve actie via een comité, werkgroep of informele vereniging
 5. “Relevante leegstand” en concurrentie bij ruimtelijke plannen
 6. Promotiekosten en de BIZ-heffing voor winkelgebieden
 7. Planregels internetverkoop distributiecentrum IKEA geschorst
 8. Valt een webwinkel onder “Wonen” of “Detailhandel”?
 9. Short stay en de onttrekkingsvergunning. This is the end?
2014
 1. Dwangsommen bij verpauperde panden. Kansrijk!
 2. Per 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker
 3. Opzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk
 4. Onaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State
 5. Winkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut
 6. Branchering en functievervaging en de winkelschil van Overstad
 7. HOF: BIZ-heffing terecht alleen aan huurder/exploitant opgelegd
 8. Branchering mag, maar het assortiment gedetailleerd beperken niet
 9. Criterium duurzame ontwrichting bij niet-eerste levensbehoeften geschrapt
 10. Liever geheimhouden dan leegstand melden
2013
 1. Kiften over een tijdelijke supermarkt
 2. Detailhandel in Veendam Centrum vergeleken met Emmeloord Stadshart: vrees voor winkelleegstand
 3. De ontruimingskosten van een wietplantage
 4. Stay or .. short stay? Stay or .. go?
 5. Verruiming van de Leegstandwet per 1 juli 2013
 6. Help, huurder vertrekt naar nieuw winkelpand 400m verderop
 7. De beperkte houdbaarheid van de omgevingsvergunning en het risico op intrekking
 8. Geen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden
 9. Leegstandsbeheer vrijwaart niet
 10. Het Ei van … Brunssum: revitalisering van een winkelcentrum
 11. Waarom een schooluitbreiding bouwen als er genoeg leegstaande kantoren zijn?
 12. Webwinkels in het bestemmingsplan
 13. Internetshop in het bestemmingsplan en de bestemming “detailhandel”
 14. Toch een tijdelijke Albert Heijn
 15. Exploitatieplan: inschakeling van een onafhankelijk taxateur
 16. Lang leve het dak
 17. Antennezendinstallatie, mobiele telecom en de huurovereenkomst
2012
 1. Vrees voor leegstand haalt bestemmingsplan onderuit