8 januari 2016

HOOGSPANNINGSLIJN

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de uitkoopregeling bij een hoogspanningslijn of schadevergoeding?

Eind 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Rijksinpassingsplan Zuidring voor de aanleg van de 20 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding “Randstad Zuidring”. De Raad van State heeft daarna een uitspraak gedaan over het gedogen van deze hoogspanningslijn over de percelen van anderen dan TenneT.

Deze uitspraak maakt duidelijk op welke wijze met aanspraken om schadevergoeding door eigenaren van woningen of bedrijventerreinen wordt omgegaan. De analyse van deze schadeuitspraak mag u gratis (zie hiernaast of hieronder) downloaden.

Hoogspanningslijn

 

Expertise over hoogspanningslijnen

Over hoogspanningslijnen van Wintrackmasten en het unieke Nederlandse beleid zijn eerdere artikelen van mij en van Prof. dr.  Jeroen van der Sluijs verschenen.

In TGMA: Het rijksinpassingsplan Zuidring: de 380 kV hoogspanningslijn van Wateringen tot Zoetermeer. De planologische inpassing van het voorzorgsbeginsel … Daarin voor het eerst duidelijkheid van de Raad van State hoe het hoogspaningsvoorzorgsbeleid in de magneetveldzone in een rijksinpassingsplan en bestemmingsplannen moet worden uitgewerkt.

Daarvoor is in TMA over straling verschenen: Magnetische velden van hoogspanningslijnen en kinderleukemie: het voorzorgsbeginsel in het Nederlands omgevingsrecht en in het aansprakelijkheidsrecht.

Een hoogspanningsverbinding kan grote gevolgen hebben. Ontwikkelingen in het elektriciteitsnetwerk blijven zich voordoen. Neem contact op om meer te weten over uw situatie.