dienstenrichtlijn cheese company

Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company

Tijd voor een update over de Europese Dienstenrichtlijn 1. Door het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 Appingedam – Visser Vastgoed, blijft het spannend wat de (nieuwe) brancheringsregeling met onderbouwing van de gemeente Appingedam na de tussenuitspraak van de Raad van State van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 zal zijn.  Lees meer overUpdate over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company[…]

overleg - Ovast

Overleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?

Zonder overleg komt er geen vastgoedproject van de grond. Regelmatig is aan de orde of er bij bouwproject een verplichting tot overleg is tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. Twee Hof-uitspraken over de verplichting tot overleg Op 30 april 2018 zijn er twee uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over een woningbouwproject en de vraag Lees meer overOverleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?[…]

wachttijd renovatie

De wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed

Een nieuwe verhuurder bij winkelvastgoed en renovatie Bij overnames of verkoop van winkelvastgoed zijn de lopende huurovereenkomsten van belang. Vaak wil de nieuwe verhuurder/eigenaar namelijk renoveren. Een huurder van 7:290-bedrijfsruimte kan echter een beroep doen op een wachttijd bij rechtsopvolging van verhuurder binnen drie jaar na mededeling van de rechtsopvolging. Beëindiging van de huurovereenkomst door Lees meer overDe wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed[…]

Toezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld

Het voelt onrechtvaardig als er door een ambtenaar een toezegging is gedaan, maar die niet is nagekomen. Om aan een toezegging van de overheid gebonden te raken, kan een beroep op het vertrouwensbeginsel worden gedaan. Zo simpel is dat nog niet. De jurisprudentielijn bij een beroep vertrouwensbeginsel Voor een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel is, Lees meer overToezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld[…]

herstemmen-leegstand

Ladder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning

De kruimelgevallenregeling is in 2014 gewijzigd om transformatie van gebouwen gemakkelijker te maken. In de uitspraak van 29 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:819 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State was voor de transformatie van een watertoren naar een kantoorgebouw een kruimelvergunning verleend volgens het eerste en het negende lid van art. 4 bijlage II van Lees meer overLadder duurzame verstedelijking niet van toepassing bij combi onderdelen kruimelvergunning[…]

Short stay appartementen in voormalig verpleeghuis in Amsterdam

Wel of niet “een huishouden” vanwege afscherming van een bed met een gordijn? Kan anti-kraak maken dat een onttrekkingsvergunning is vereist? Onttrekkingsvergunning voor transformatie tot appartementen Daar draaide het om bij de vraag of er een onttrekkingsvergunning voor woonruimte nodig is na verbouwing van het voormalig verpleeghuis De Wittenberg tot short stay-appartementen (zie het gebouw Lees meer overShort stay appartementen in voormalig verpleeghuis in Amsterdam[…]

plankosten

Eindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel

Na vele jaren is er dan eindelijk de Regeling plankosten exploitatieplan. Zeer van belang voor de financiële haalbaarheid om te bouwen of te renoveren, maar ook voor een snelle realisatie. Hoe eerder een akkoord met de gemeente, hoe sneller de uitvoering kan starten. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking. Verplicht kostenverhaal De Lees meer overEindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel[…]

HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

Bent u vastgoedeigenaar, vastgoedbelegger, assetmanager, projectleider of initiatiefnemer en heeft u met leegstand en herontwikkeling te maken? … TE MAKEN MET LEEGSTAND EN/OF HERKENT U DIT? de gemeente stelt onredelijk hoge eisen of kosten aan een (ver)bouwplan en/of weigert op voorhand medewerking om de leegstand op te lossen, u loopt tegen milieuregelgeving aan bij de Lees meer overHERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND[…]

Handhaving op short stay op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland wegens strijd met het bestemmingsplan

Deze short stay na-renovatie-zaak springt in het oog vanwege de rol van Koninklijke Horeca Nederland. Koninklijke Horeca Nederland vraagt namelijk om handhaving volgens het bestemmingsplan vanwege gebruik van het (koop)appartementencomplex “The Post” als short stay. Dat maakt de spanning tussen de hotelbranche en short stay weer eens duidelijk. Wat was aan de hand? Omdat het Lees meer overHandhaving op short stay op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland wegens strijd met het bestemmingsplan[…]

Short stay en de onttrekkingsvergunning. This is the end?

In 2010 zijn voor een aantal woonruimten in het voormalige Jellinek voor het tijdelijk onttrekken van woningen ten behoeve van short stay onttrekkingsvergunningen aangevraagd. Voor vier woningen waren deze geweigerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 10 juli 2013 met de Rechtbank dat er geen sprake was van woningonttrekking. Er was Lees meer overShort stay en de onttrekkingsvergunning. This is the end?[…]