dienstenrichtlijn cheese company

Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company

Tijd voor een update over de Europese Dienstenrichtlijn 1. Door het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 Appingedam – Visser Vastgoed, blijft het spannend wat de (nieuwe) brancheringsregeling met onderbouwing van de gemeente Appingedam na de tussenuitspraak van de Raad van State van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 zal zijn.  Lees meer overUpdate over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company[…]

leegstandsverordening Amstelveen

Leegstandsverordening Amstelveen: voor kantoren èn woningen

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 26 september 2018 een leegstandsverordening vastgesteld. Deze geldt voor (gedeeltelijke) leegstaande kantoorgebouwen met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van meer dan 1000 m2. En, zeer opmerkelijk, voor alle woningen binnen de gemeente. Het doel van de leegstandsverordening is om een beter inzicht te krijgen op de plannen van de gebouweneigenaren Lees meer overLeegstandsverordening Amstelveen: voor kantoren èn woningen[…]

overleg - Ovast

Overleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?

Zonder overleg komt er geen vastgoedproject van de grond. Regelmatig is aan de orde of er bij bouwproject een verplichting tot overleg is tussen de gemeente en een projectontwikkelaar. Twee Hof-uitspraken over de verplichting tot overleg Op 30 april 2018 zijn er twee uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd over een woningbouwproject en de vraag Lees meer overOverleg over bouwplan gestrand? Een verplichting tot overleg van de gemeente?[…]

horeca 3 Amsterdam

Horeca 3 -bedrijf of 4 in Amsterdam centrum?

Onlangs moest de Raad van State oordelen of het horecaconcept Hunter’s Bar & Grill horeca 3 of 4 is. De jacht op horeca 4 en de exploitatievergunning Het “Project 1012” is bedoeld om het postcodegebied 1012 te transformeren naar een kwalitatief hoogwaardig en divers entreegebied van Amsterdam. In het kader van dit project is er Lees meer overHoreca 3 -bedrijf of 4 in Amsterdam centrum?[…]

Toezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld

Het voelt onrechtvaardig als er door een ambtenaar een toezegging is gedaan, maar die niet is nagekomen. Om aan een toezegging van de overheid gebonden te raken, kan een beroep op het vertrouwensbeginsel worden gedaan. Zo simpel is dat nog niet. De jurisprudentielijn bij een beroep vertrouwensbeginsel Voor een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel is, Lees meer overToezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld[…]

Proceskosten in bestuursrechtelijke zaken: de advocaatkosten en kosten deskundige

Als de rechter je in een bestuursrechtelijke zaak in het gelijk stelt en het besluit wordt vernietigd, moet het bestuursorgaan in beginsel de proceskosten vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Voor een proceskostenveroordeling in hoger beroep moet tegen de uitspraak terecht hoger beroep zijn ingesteld om een proceskostenveroordeling te krijgen. Het maakt niet uit dat de Lees meer overProceskosten in bestuursrechtelijke zaken: de advocaatkosten en kosten deskundige[…]

ladder duurzame verstedelijking

De Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017

De nieuwe tekst van de Ladder duurzame verstedelijking treedt per 1 juli 2017 in werking. Hieronder staat de volledige tekst van art. 3.1.6 lid 1 t/m 4 Besluit ruimtelijke ordening. De wijzigingen beogen een vereenvoudiging, optimalisering en lastenverlichting. De belangrijkste wijzigingen De belangrijkste wijzigingen betreffen een vereenvoudiging door het loslaten van de drie treden en Lees meer overDe Ladder duurzame verstedelijking per 1 juli 2017[…]

parkeren

Parkeren en dynamische parkeernormen in het bestemmingsplan

Dynamische beleidsregels over parkeernormen doen in parkeren hun intrede. Vanwege een reparatiewet (Reparatiewet BZK, Staatsblad 2014, 458) moet een gemeente die parkeernormen wil opleggen dat in het bestemmingsplan doen. Het gaat dan om het aantal parkeerplaatsen, de afmetingen van parkeerplaatsen, waar die moeten worden gerealiseerd en bijvoorbeeld dubbelgebruik. Parkeren in het bestemmingsplan Waar voorheen stedenbouwkundige Lees meer overParkeren en dynamische parkeernormen in het bestemmingsplan[…]

plankosten

Eindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel

Na vele jaren is er dan eindelijk de Regeling plankosten exploitatieplan. Zeer van belang voor de financiële haalbaarheid om te bouwen of te renoveren, maar ook voor een snelle realisatie. Hoe eerder een akkoord met de gemeente, hoe sneller de uitvoering kan starten. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking. Verplicht kostenverhaal De Lees meer overEindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel[…]

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Er is een uitkoopregeling voor eigenaren van woningen die recht onder een hoogspanningsverbinding staan. Per 1 januari 2017 is namelijk de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (hierna: uitkoopregeling) in werking getreden. Niet onder een hoogspanningslijn willen wonen Hoewel er volgens het voorzorgsbeleid nergens sprake is van een onveilige situatie door straling, erkent Lees meer overUitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn[…]