emissiegegevens

Dieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens

Wel of geen emissiegegevens? De Rechtbank Gelderland moest zich buigen over een verzoek om openbaarmaking van gegevens over een nertsenfokkerij. Deze nertsenfokkerij was van plan te verplaatsen. Er was gevraagd om openbaarmaking van de melding ex artikel 4 sub e van de Wet verbod pelsdierhouderij, het bijbehorend formulier en eventuele bijlagen en afschriften van alle Lees meer overDieraantallen, ammoniak- en zuurdepositiegegevens zijn emissiegegevens[…]

MILIEURECHT

Milieurecht omvat de regels die bescherming van het milieu tot doel hebben. Van vergunningen en andere overheidsbesluiten voor de aanleg van infrastructuur en gebouwen tot transport van gevaarlijke stoffen en toelatingen van bestrijdingsmiddelen. En van alles wat daar tussenin zit, zoals de bescherming van natuur en landschap, mer-plicht, bodem, luchtkwaliteit en meer. Milieuaansprakelijkheid voor verontreiniging van Lees meer overMILIEURECHT[…]

emissiegegevens

Afzet- en verkoopgegevens van pesticiden zijn emissiegegevens en moeten openbaar

En er is weer een nieuwe uitspraak over openbaarmaking van emissiegegevens met een belangrijke rol van het bijenarrest van het Hof van Justitie. [1] De jurisprudentiestroom begint goed op gang te komen. Op 17 augustus 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht een uitspraak gedaan [2], waarin de Bijenstichtingzaak in die benaming aan bod komt. Waar Lees meer overAfzet- en verkoopgegevens van pesticiden zijn emissiegegevens en moeten openbaar[…]

milieu-informatie emissies

Bijenarrest laat Raad van State omgaan in de tweede uitspraak op het openbaarmakingsverzoek van milieu-informatie over de elektriciteitscentrales Eemshaven

Eerder had ik het al over het baanbrekende bijenarrest van het Hof van Justitie van 23 november 2016, C-442/14, ECLI:EU:2016:890 [1] over openbaarmaking van milieu-informatie. Uit dit arrest volgt (samengevat) dat bij een verzoek om openbaarmaking van milieu-informatie krachtens de Milieu-informatierichtlijn [2] een ruime uitleg aan emissiegegevens moet worden gegeven en dat daardoor de mogelijkheid om Lees meer overBijenarrest laat Raad van State omgaan in de tweede uitspraak op het openbaarmakingsverzoek van milieu-informatie over de elektriciteitscentrales Eemshaven[…]

BIJEN EN HOMMELS

Bijen en hommels zijn ecologisch onmisbaar en verdienen bescherming via het milieurecht. Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. De Bijenstichting (Bijenlint) is een aaneenschakeling van initiatieven ter bevordering van de overlevingskansen van bijen en maakt zich zorgen over de invloed van bestrijdingsmiddelen, ook wel neonicotinoïden genoemd, op de overleving van bijen en hommels. Lees meer overBIJEN EN HOMMELS[…]