20 november 2016

VASTGOEDRECHT

Wij richten ons exclusief op vastgoedrecht.

Heeft u een (ver)bouwplan of maak je juist bezwaar tegen een bouwplan of een andere plannen?
Of huurt, verhuurt of beheer je een pand?
En heb je een probleem met huurder of verhuurder? Bijvoorbeeld over huurbeëindiging, gebreken, servicekosten of de huurprijs?
Of verkoop of koop je vastgoed en er ontstaat een verschil van mening? Bijvoorbeeld over het financieringsvoorbehoud of gebreken?
Is de komst van een nieuwe ontwikkeling voor jou als ondernemer zeer nadelig?
Als particulier in onderhandeling met een professionele vastgoedpartij  over verkoop van vastgoed. En die houdt vast aan een eerdere lage inmiddels vervallen koopprijs?
Zijn er zeer ongunstige voorwaarden in de koopovereenkomst vastgelegd en vraag je je als koper af of dat wel is toegestaan?

Dan heb je een advocaat vastgoedrecht nodig en ben je op het juiste adres.

Naast adviseren en procederen over huur (huurrecht), koop en erfpacht (kooprecht, verbintenissenrecht en goederenrecht) doen wij dat ook over ruimtelijke ordeningsonderwerpen, zoals bestemmingsplannen en leegstand (omgevingsrecht en ruimtelijke ordeningsrecht en milieurecht).

Vaak speelt een combinatie van aspecten. Te denken is dan aan vragen als: laat het bestemmingsplan de betreffende winkel of het gebruik toe en is dat goed in de huurovereenkomst vastgelegd? Of u koopt vastgoed en tot wat mag u het verbouwen? En wat is te verwachten binnen de komende jaren? Welke bijzondere contractsvorming is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? Of u heeft problemen met een nieuwe ontwikkeling in de buurt omdat dit tot meer winkelleegstand leidt. Wat zijn de kansen op succes bij bezwaar maken? Hoe juist de wind uit de zeilen van bezwaarmakers te nemen? Of zijn bepaalde bedingen zoals het uitsluiten van bezwaar en beroep wel toegestaan?

Advocatenkantoor Smale is tevens bedreven in het opstellen van en adviseren over samenwerking- en intentieovereenkomsten, publiek private samenwerkingen (PPS), exploitatieovereenkomsten, turn key-overeenkomsten, gronduitgiftevoorwaarden, voorkeursrechten, koopopties, hypotheken en andere zekerheden. Maar is ook thuis in bemiddelingsovereenkomsten, telecom, en de nieuwe wetgeving over bedrijveninvesteringszones.

Voor een oplossing van een juridisch vastgoedprobleem kan je bij ons terecht.