20 november 2016

VASTGOEDRECHT

Wij richten ons exclusief op vastgoedrecht.

Heeft u een (ver)bouwplan of maakt u juist bezwaar tegen een bouwplan of een andere plannen?
Of huurt, verhuurt of beheert u een pand?
En heeft u een probleem met huurder of verhuurder? Bijvoorbeeld over huurbeëindiging, gebreken, servicekosten of de huurprijs?
Of verkoopt of koopt u vastgoed en er ontstaat een verschil van mening?
Is de komst van een nieuwe ontwikkeling voor u als ondernemer zeer nadelig?

Dan bent u op het juiste adres.
Naast adviseren en procederen over huur , koop en erfpacht doen wij dat ook over ruimtelijke ordeningsonderwerpen, zoals bestemmingsplannen en leegstand.

Vaak speelt een combinatie van aspecten. Te denken is dan aan vragen als: laat het bestemmingsplan de betreffende winkel of het gebruik toe en is dat goed in de huurovereenkomst vastgelegd? Of u koopt vastgoed en tot wat mag u het verbouwen? En wat is te verwachten binnen de komende jaren? Welke bijzondere contractsvorming is er nodig om dat voor elkaar te krijgen? Of u heeft problemen met een nieuwe ontwikkeling in de buurt omdat dit tot meer winkelleegstand leidt. Wat zijn de kansen op succes bij bezwaar maken? Of hoe juist de wind uit de zeilen van bezwaarmakers te nemen?

Advocatenkantoor Smale is verder bedreven in het opstellen van en adviseren over samenwerking- en intentieovereenkomsten, publiek private samenwerkingen (PPS), exploitatieovereenkomsten, turn key-overeenkomsten, gronduitgiftevoorwaarden, voorkeursrechten, koopopties, hypotheken en andere zekerheden. Maar is ook thuis in bemiddelingsovereenkomsten, telecom, en de nieuwe wetgeving over bedrijveninvesteringszones.

Voor een oplossing van uw juridisch vastgoedprobleem kunt u bij ons terecht.