Proceskosten bij de bestuursrechter: de advocaatkosten en kosten deskundige

Als de rechter je in een bestuursrechtelijke zaak in het gelijk stelt en het besluit wordt vernietigd, moet het bestuursorgaan in beginsel de proceskosten vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Voor een proceskostenveroordeling in hoger beroep moet tegen de uitspraak terecht hoger beroep zijn ingesteld om een veroordeling in de proceskosten te krijgen. Het maakt niet Lees meer overProceskosten bij de bestuursrechter: de advocaatkosten en kosten deskundige[…]

dienstenrichtlijn cheese company

Update over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company

Tijd voor een update over de Europese Dienstenrichtlijn 1. Door het arrest van het Hof van Justitie van 30 januari 2018, C-31/16, ECLI:EU:C:2018:44 Appingedam – Visser Vastgoed, blijft het spannend wat de (nieuwe) brancheringsregeling met onderbouwing van de gemeente Appingedam na de tussenuitspraak van de Raad van State van 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062 zal zijn.  Lees meer overUpdate over de Dienstenrichtlijn na de tussenuitspraak Appingedam en over Cheese Company[…]

Toezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld

Het voelt onrechtvaardig als er door een ambtenaar een toezegging is gedaan, maar die niet is nagekomen. Om aan een toezegging van de overheid gebonden te raken, kan een beroep op het vertrouwensbeginsel worden gedaan. Zo simpel is dat nog niet. De jurisprudentielijn bij een beroep vertrouwensbeginsel Voor een succesvol beroep op het vertrouwensbeginsel is, Lees meer overToezegging gedaan door ambtenaar? Beroep op vertrouwensbeginsel versoepeld[…]

plankosten

Eindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel

Na vele jaren is er dan eindelijk de Regeling plankosten exploitatieplan. Zeer van belang voor de financiële haalbaarheid om te bouwen of te renoveren, maar ook voor een snelle realisatie. Hoe eerder een akkoord met de gemeente, hoe sneller de uitvoering kan starten. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking. Verplicht kostenverhaal De Lees meer overEindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel[…]

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Er is een uitkoopregeling voor eigenaren van woningen die recht onder een hoogspanningsverbinding staan. Per 1 januari 2017 is namelijk de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (hierna: uitkoopregeling) in werking getreden. Niet onder een hoogspanningslijn willen wonen Hoewel er volgens het voorzorgsbeleid nergens sprake is van een onveilige situatie door straling, erkent Lees meer overUitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn[…]

leegstandsverordening Amsterdam

Woningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam

Per 1 december 2016 is de Leegstandsverordening Amsterdam 2011 ingetrokken en de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 in werking getreden. Voor alle woningen en meer kantoorgebouwen dan voorheen geldt er nu in beginsel een meldplicht na zes maanden leegstand. Bij leegstand voor een langere leegstandsperiode dan 12 maanden kan Amsterdam een verplichtende voordracht van een huurder doen. Lees meer overWoningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam[…]

ondergrondse

Het bestemmen van de ondergrondse met de bovengrondse hoogspanningslijn

Het tracé van de  ondergrondse hoogspanningsverbinding van 21 km lang tussen twee transformatorstations viel samen met die van de bestaande bovengronds hoogspanningsverbinding. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 3 augustus 2016 (ECL:NL:RVS:2016:2142) over het plan “ Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland” gebogen. Deze is een partiële herziening van het bestemmingsplan Lees meer overHet bestemmen van de ondergrondse met de bovengrondse hoogspanningslijn[…]

Crisis- en herstelwet

Het winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten

De Verenigde Culemborgse ondernemers zijn met succes tegen het winkelplan op de Spoorzone in Culemborg opgekomen. In dat plan was voorzien in een supermarkt en perifere detailhandel. Dat heeft tot vernietiging van het bestemmingsplan geleid. Ik heb de VOC in deze zaak als advocaat mogen vertegenwoordigen en ben uiteraard zeer blij met dit resultaat. Maar Lees meer overHet winkelplan Spoorzone Crisis- en herstelwet van tafel: met gevolgen voor andere projecten[…]

ladder duurzame verstedelijking

Vereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking

Heet van de naald. Er is net een kamerbrief van de Minister van Infrastructuur en Milieu verschenen met de contouren van de vereenvoudigde, nieuwe Ladder duurzame verstedelijking. Nut en noodzaak in Ladder duurzame verstedelijking Daarin staat dat het begrip ‘actuele regionale behoefte’ in art. 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) zodanig aangepast zal worden, dat Lees meer overVereenvoudiging van de Ladder duurzame verstedelijking[…]

Handhaving op short stay op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland wegens strijd met het bestemmingsplan

Deze short stay na-renovatie-zaak springt in het oog vanwege de rol van Koninklijke Horeca Nederland. Koninklijke Horeca Nederland vraagt namelijk om handhaving volgens het bestemmingsplan vanwege gebruik van het (koop)appartementencomplex “The Post” als short stay. Dat maakt de spanning tussen de hotelbranche en short stay weer eens duidelijk. Wat was aan de hand? Omdat het Lees meer overHandhaving op short stay op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland wegens strijd met het bestemmingsplan[…]