20 november 2016

HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

Bent u vastgoedeigenaar, vastgoedbelegger, assetmanager, projectleider of initiatiefnemer en heeft u met leegstand en herontwikkeling te maken?

… TE MAKEN MET LEEGSTAND EN/OF HERKENT U DIT?

 • de gemeente stelt onredelijk hoge eisen of kosten aan een (ver)bouwplan en/of weigert op voorhand medewerking om de leegstand op te lossen,
 • u loopt tegen milieuregelgeving aan bij de herontwikkeling van leegstaande kantoren, winkels of bedrijventerreinen,
 • het is wenselijk om de mogelijkheden van herverkaveling, ruil en samenwerking met andere betrokkenen in kaart te brengen,
 • u bent met een paar ondernemers, wilt de krachten bundelen en heeft goede verhalen over de BIZ (Bedrijveninvesteringszone) voor een winkelgebied, bedrijventerrein of kantorengebied met gehoord, maar weet niet wat de BIZ biedt.

DAN IS HET TIJD VOOR EEN HERONTWIKKELINGSSCAN

Wat levert een herontwikkelingsscan u op?

 • aan de hand van uw verbouw- of transformatieplannen ontvangt u een scan of een omgevingsvergunning verleend kan worden volgens de reguliere procedure (wettelijke beslistermijn: 8 weken), of,
 • een juridische toets als er naar uw idee onredelijke eisen aan een (ver)bouwplan of gewenst gebruik worden gesteld mèt een plan van aanpak om de leegstand aan te pakken, of,
 • een advies over de mogelijkheden of een specifiek onderwerp van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor winkelgebied, bedrijventerrein of kantorengebied,
 • een vaste prijsafspraak.

OF U BENT AL EEN STAP VERDER EN WEET U DAT HET OP HERONTWIKKELEN AAN KOMT


… HERKENT OF VERWACHT U DIT?

 • er zijn veel betrokkenen (huurders, andere eigenaren/beleggers, gemeente, hypotheekverstrekker, winkeliersverening of VVE) met wie contractuele medewerking moet worden verkregen.
 • u wordt geconfronteerd met een hoge exploitatiebijdrage bij de contractsvorming met de gemeente en wilt u daar en over de anterieure overeenkomst met de gemeente onderhandelen.
 • er moeten afwijkende huurbedingen met uw retailers worden afgesproken en daarvoor is toestemming van de rechter nodig.
 • het succes van het project is afhankelijk van de situatie dat met huurders tijdelijke op maat gemaakte huurovereenkomsten worden aangegaan.
 • het is nodig voor een gebied om de mogelijkheden van vrijwillige herverkaveling, ruil en/of samenwerking met andere betrokkenen in kaart te brengen.
 • de contractvorming loopt vertraging op door discussies en u heeft als projectleider behoefte aan een klankbord voor overzicht en strategie.

 

DAN IS ER HET HERONTWIKKELINGSTRAJECT


… HET COMPLETE PAKKET

Wat levert het herontwikkelingstraject u op?

 • een zorgvuldige contractsvorming van een jurist met gedegen kennis van vastgoedrecht en ruimtelijke ordening om de herontwikkeling of gebiedsontwikkeling in goede banen te leiden,
 • met oog voor commerciële belangen, die het overzicht heeft, snel kan schakelen en er vanuit gaat dat uiteindelijk het resultaat telt,
 • de mogelijkheid om in een bestaand herontwikkelingsteam te passen of om desgewenst een team bestaande uit verschillende discipline voor een project samen te stellen,
 • een vaste prijsafspraak voor het gehele project of delen daarvan.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact op: 071-5231558 of mail.