Het wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen – relevant voor retailers én winkel- en horecavastgoed

Blurring. Wie kent de voorbeelden niet? Een proseccootje bij de kapper … Een glas wijn bij de boekhandel … Een restaurant die flessen wijn verkoopt om mee-te-nemen … Voor deze situaties en nieuwe ondernemersconcepten is het wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen, ingediend. Doelstelling van het wetsvoorstel blurring Dit wetsvoorstel komt tegemoet aan de roep om Lees meer overHet wetsvoorstel blurring, voluit: regulering mengvormen – relevant voor retailers én winkel- en horecavastgoed[…]

Onaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State

Onaanvaardbare winkelleegstand staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu echt op de kaart. Ik signaleer drie ontwikkelingen. Een eenvoudig beroep op de ladder duurzame verstedelijking Steeds meer winkeliers komen op tegen plannen van nieuwe winkelcentra of uitbreiding van het winkelaanbod en het is relatief eenvoudig is om een beroep op de Lees meer overOnaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State[…]

Winkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut

Er lopen twee wetsvoorstellen over parkeertarieven per minuut. Interessant is de discussie op dit moment over de invloed van parkeren op winkelgedrag.  Trouw meldde in dat verband de uitkomsten van een onderzoek daarover van onderzoeker Giuliano Mingardo aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit het onderzoek blijkt volgens Trouw dat het aantal parkeerplaatsen of de hoogte Lees meer overWinkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut[…]

Branchering en functievervaging en de winkelschil van Overstad

Branchering en zelfs functievervaging is steeds meer het antwoord op de dynamiek op de winkelmarkt, aldus het in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en CBW-MITEX opgestelde rapport “Dynamiek door beleid: Hoe de overheid de winkelmarkt stimuleert” (26 april 2011). Dit rapport en andere vormden de onderbouwing van de bezwaren van de Bedrijvenvereniging Huiswaard-Overstad tegen het bestemmingsplan Overstad. Lees meer overBranchering en functievervaging en de winkelschil van Overstad[…]

Branchering mag, maar het assortiment gedetailleerd beperken niet

Een heldere uitspraak over branchering en detaillering. Een lege doe-het-zelf-zaak Voorheen zat er een doe-het-zelf-zaak aan de Zuidsingel 14-16: nu is het een leeg pand. De bezwaarmaker voerde tegen het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein “De Brier” aan dat het perceel ten onrechte bestemd was tot volumineuze detailhandel in de hoofdassortimenten: woninginrichting, buiteninrichting en bouwmaterialen. Voor Lees meer overBranchering mag, maar het assortiment gedetailleerd beperken niet[…]

Criterium duurzame ontwrichting bij niet-eerste levensbehoeften geschrapt

Het gebeurt niet vaak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is om. En wel op 18 september 2013 van haar eerdere uitspraken over het te hanteren criterium bij de vraag of sprake is van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau bij niet-dagelijkse boodschappen. Dit is belangrijk retailnieuws voor retailers, beleggers in winkelvastgoed en Lees meer overCriterium duurzame ontwrichting bij niet-eerste levensbehoeften geschrapt[…]

Kiften over een tijdelijke supermarkt

De supermarkten vliegen elkaar in de haren als het om nieuwe supermarktvestigingen gaat.1 Op 30 oktober 2013 moest de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak doen over het bezwaar van Jumbo tegen een tijdelijke omgevingsvergunning voor Albert Heijn van vijf jaar aan de Stadsdam in Huissen. Dit is buitendijks gebied waar ter Lees meer overKiften over een tijdelijke supermarkt[…]

Detailhandel in Veendam Centrum vergeleken met Emmeloord Stadshart: vrees voor winkelleegstand

Op 5 december 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak gedaan over de detailhandel in het bestemmingsplan “Emmeloord – De Deel Stadshart”. De commotie (FD, Volkskrant) over deze tussenuitspraak is inmiddels wat gaan liggen. In deze tussenuitspraak is de gemeenteraad van Emmeloord opgedragen alsnog onderzoek op basis van actuele gegevens Lees meer overDetailhandel in Veendam Centrum vergeleken met Emmeloord Stadshart: vrees voor winkelleegstand[…]

Help, huurder vertrekt naar nieuw winkelpand 400m verderop

Misschien herkent u de situatie. Huurder heeft het plan te verhuizen naar even verderop. Een nieuw winkelpand in de buurt Een echtpaar met een verhuurd supermarktpand in Berflo Es heeft niet veel fantasie nodig om te voorspellen wat er zal gebeuren na vaststelling van het bestemmingsplan “Veldwijk Noord – Winkelcentrum” op 17 juli 2012. Daarmee komt Lees meer overHelp, huurder vertrekt naar nieuw winkelpand 400m verderop[…]

Het Ei van … Brunssum: revitalisering van een winkelcentrum

Weer een hele interessante uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een winkelcentrum met veel leegstand. De herontwikkeling van het centrum moet daar nieuw leven in blazen. Het plan voor het winkelcentrum Het betreft het op 14 maart 2012 vastgestelde bestemmingsplan “Doorsteek Centrum” voor het noordwestelijk deel van Het Ei dat Lees meer overHet Ei van … Brunssum: revitalisering van een winkelcentrum[…]