Per 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker

Transformatie met een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar Per 1 november 2014 kan een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar voor transformatie van (leegstaande) kantoren of andere (winkel)gebouwen worden verleend. Op deze datum treden de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) e.a. in werking. De verleningsprocedure van een een tijdelijke omgevingsvergunning wordt van 26 weken Lees meer overPer 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker[…]

Opzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk

Wat geldt ook al weer voor huur van grond? Een huurovereenkomst van grond (mondeling of schriftelijk) gesloten voor onbepaalde tijd is een duurovereenkomst. Dat geldt ook als er later op is gebouwd en de huurovereenkomst nog steeds alleen ziet op de percelen grond. Zwaarwegende grond voor opzegging Voor alle duurovereenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat Lees meer overOpzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk[…]

Kiften over een tijdelijke supermarkt

De supermarkten vliegen elkaar in de haren als het om nieuwe supermarktvestigingen gaat.1 Op 30 oktober 2013 moest de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak doen over het bezwaar van Jumbo tegen een tijdelijke omgevingsvergunning voor Albert Heijn van vijf jaar aan de Stadsdam in Huissen. Dit is buitendijks gebied waar ter Lees meer overKiften over een tijdelijke supermarkt[…]

Leegstandsbeheer vrijwaart niet

Studentenhuisvesting in een kantoor in Maastricht bij wijze van leegstandsbeheer en vooruit lopend op herontwikkeling. Dat was aan de orde  in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 mei 2013. De gemeente ging namelijk handhavend optreden. De gemeente schreef aan de studentenhuisvesting te stoppen op straffe van een dwangsom Lees meer overLeegstandsbeheer vrijwaart niet[…]

Toch een tijdelijke Albert Heijn

Mag een tijdelijke bestemming? Dat was aan de orde bij de tijdelijke Albert Heijn supermarkt aan de Ambonstraat in Almere Buiten. Voordat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de knoop op 27 december 2012 doorhakt, is daar een lange voorgeschiedenis aan vooraf gegaan. Vanaf 2003 hebben onderhandelingen tussen de supermarktexploitant en de gemeente Lees meer overToch een tijdelijke Albert Heijn[…]

Lang leve het dak

Het dak op. Buitenspeelruimte voor kinderdagverblijven in de binnenstad is namelijk vaak een probleem. Bij buitenspeelruimte denkt men meestal eerst aan de begane grond. Maar in de praktijk wordt een dakterras/opbouw steeds meer een oplossing om buitenruimte te realiseren. Een wijziging van het bestemmingsplan of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan Lees meer overLang leve het dak[…]