Per 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker

Transformatie met een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar Per 1 november 2014 kan een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar voor transformatie van (leegstaande) kantoren of andere (winkel)gebouwen worden verleend. Op deze datum treden de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) e.a. in werking. De verleningsprocedure van een een tijdelijke omgevingsvergunning wordt van 26 weken Lees meer overPer 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker[…]

Leegstandsbeheer vrijwaart niet

Studentenhuisvesting in een kantoor in Maastricht bij wijze van leegstandsbeheer en vooruit lopend op herontwikkeling. Dat was aan de orde  in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 mei 2013. De gemeente ging namelijk handhavend optreden. De gemeente schreef aan de studentenhuisvesting te stoppen op straffe van een dwangsom Lees meer overLeegstandsbeheer vrijwaart niet[…]