Leegstandsbeheer vrijwaart niet

Studentenhuisvesting in een kantoor in Maastricht bij wijze van leegstandsbeheer en vooruit lopend op herontwikkeling. Dat was aan de orde  in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 mei 2013. De gemeente ging namelijk handhavend optreden. De gemeente schreef aan de studentenhuisvesting te stoppen op straffe van een dwangsom wegens strijd met de bestemming.

Beginselplicht tot handhavingleegstandsbeheer studentenhuisvesting

Vaste rechtspraak is dat de gemeente een beginselplicht tot handhaving heeft. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden mag afgezien worden van handhaving. Dat kan zijn als er een concreet zicht op legalisatie bestaat.

Leegstandsbeheer door studentenhuisvesting

Hier was dat volgens de Raad van State niet aan de orde. Het nieuwe gemeentelijke beleid studentenhuisvesting dat studentenhuisvesting mogelijk zou maken, is dat niet. Dat het gebruik door studenten leegstand en verloedering voorkomt in de periode dat de eigenaar er plannen ontwikkelt om een hoogwaardig appartementencomplex te realiseren, speelt geen rol.

Niet van belang is het financiële belang bij studentenhuisvesting. Niet terzake deed ook dat er geen klachten over het gebruik waren en zelfs niet dat er geen brandgevaar is.

No mercy dus voor leegstandsbeheer. Herbestemmers en leegstandsbeheerders voorkom handhavingsacties. Zorg dat er in een vroeg stadium sprake is van een legale situatie. Dat kan door een paar acties te ondernemen.

Hoe? Neem voor uw situatie daarover contact op.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2013/12 nt L.J. Smale.