Eindelijk is er de Regeling Plankosten Exploitatieplan 2017 mét rekenmodel

Na vele jaren is er dan eindelijk de Regeling plankosten exploitatieplan. Zeer van belang voor de financiële haalbaarheid om te bouwen of te renoveren, maar ook voor een snelle realisatie. Hoe eerder een akkoord met de gemeente, hoe sneller de uitvoering kan starten. De regeling treedt per 1 april 2017 in werking.

Verplicht kostenverhaal

De gemeente is volgens de Wet ruimtelijke ordening voor bepaalde bouwplannen verplicht om de kosten te verhalen, tenzij er een anterieure grondexploitatieovereenkomst is gesloten, waarmee de kosten worden verhaald. Het gaat dan om kosten voor bijvoorbeeld het aanleggen van nieuwe wegen, rotonden of groenvoorzieningen bij een bouwontwikkeling of renovatie. Maar ook om ambtelijke begeleidingskosten. In de Regeling plankosten exploitatieplan staat hoeveel een gemeente maximaal via een exploitatieplan mag verhalen.plankosten

Jaren uitstel over de plankosten

In 2010 was er al een concept-regeling. Maar die regeling is steeds uitgesteld. Het bleef maar tobben in de onderhandelingen over de te verhalen kosten. Deze regeling geldt strikt genomen als de gemeente er niet via het sluiten van een grondexploitatieovereenkomst met de eigenaar/ontwikkelaar uitkomt. Toch zal deze regeling ook in het onderhandelingstraject met de gemeente een belangrijke rol spelen alleen al omdat dit duidelijk maakt welke kosten maximaal kunnen worden verhaal als het op een exploitatieplan aankomt.

Check eerst welke kosten mogen worden verhaald

Het blijft echter nog steeds de kunst na te gaan of de gemeente de kosten wel mag verhalen of om zoveel mogelijk een insteek voor een (ver)bouwplan te kiezen waarbij de gemeente de kosten niet mag of hoeft te verhalen. Dat is nog steeds de eerst te stellen vraag. De verplichting tot verhaal van de kosten geldt namelijk niet voor alle bouwplannen. Bel gerust om meer te weten om te weten of de kosten kunnen worden verhaald en hoe te onderhandelen !

Download hier het rekenmodel dat bij de Regeling plankosten exploitatieplan hoort.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2017/2 nt L.J. Smale.