Verruiming van de Leegstandwet per 1 juli 2013

De Leegstandswet onderscheidt grofweg: woonruimte in gebouwen, te koop staande woningen, en, sloop- en renovatiewoningen. Op 1 juli 2013 zijn de mogelijkheden voor het tijdelijk verhuren met leegstandsvergunning voor deze type woonruimte verruimd. Daarmee wordt verder afgeweken van het dwingende huurrecht voor huurders van woonruimte. Geen maximum huurprijsbescherming voor te koop staande woningen volgens de Lees meer overVerruiming van de Leegstandwet per 1 juli 2013[…]

Waarom een schooluitbreiding bouwen als er genoeg leegstaande kantoren zijn?

Waarom een schooluitbreiding bouwen als er genoeg leegstaande kantoren zijn? Dat vroeg de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich in haar uitspraak van 1 augustus 2012 af over de uitbreiding van een scholencomplex Sint Lucas College. Het ging om het bestemmingsplan “Uitbreiding Sint Lucas”. Het plangebied is deels bestemd als “Maatschappelijk”. Het plan Lees meer overWaarom een schooluitbreiding bouwen als er genoeg leegstaande kantoren zijn?[…]