Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Er is een uitkoopregeling voor eigenaren van woningen die recht onder een hoogspanningsverbinding staan. Per 1 januari 2017 is namelijk de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (hierna: uitkoopregeling) in werking getreden.

Niet onder een hoogspanningslijn willen wonen

Hoewel er volgens het voorzorgsbeleid nergens sprake is van een onveilige situatie door straling, erkent het kabinet de maatschappelijke wens van bewoners om niet langer onder een bestaande hoogspanningslijn te wonen. Hieraan wordt tegemoet gekomen door binnen bevolkingskernen het verplaatsen of onder de grond brengen van hoogspanningsverbindingen (‘verkabelen’) te stimuleren. Waar dit niet mogelijk is (buiten bevolkingskernen of bij 220 en 380 kiloVolt-verbindingen) is het beleid erop gericht eigenaren de mogelijkheid te bieden om hun woning door de overheid te laten kopen.

De marktwaarde

Het uitgangspunt is om de marktwaarde van de woning te vergoeden. Deze uitkoopregeling geldt ook voor eigenaren/verhuurders. Huurder moet dan echter wel bereid zijn te verhuizen.

Het peilmoment

Voor de uitkoopregeling is de eigendomssituatie op 1 januari 2017 beslissend.

Welke woningen vallen onder de uitkoopregeling?

Hieronder is te zien om welk aantal woningen het per gemeente volgens de gemeente om zou gaan. Voor een recht op uitkoop of verplaatsing is overigens de uitkoopregeling zelf bepalend en niet onderstaande afbeelding. Laat u daarom adviseren.

Het kan bovendien om het verplaatsen van woningen gaan. Gemeenten nemen daarbij een centrale rol in bij de uitvoering van de uitkoopregeling. Zij zijn dus het aanspreekpunt voor woningeigenaren.uitkoopregeling

 

Download

Ministerie van Economische zaken heeft een brochure uitgegeven met vragen en antwoorden over deze vrijwillige uitkoopregeling. De brochure is hier te downloaden.

Aanvullende afspraken

Het staat gemeenten en woningeigenaren vrij om onderling aanvullende afspraken te maken. Dat kan de  moeite waard zijn als het om uw specifieke situatie gaat. Laat u daarom adviseren bij het indienen van uw verzoek om uitkoop of verplaatsing.

Lees hier meer over hoogspanningslijnen.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2016/5 nt L.J. Smale.