Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn

Er is een uitkoopregeling voor eigenaren van woningen die recht onder een hoogspanningsverbinding staan. Per 1 januari 2017 is namelijk de Regeling specifieke uitkering aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding (hierna: uitkoopregeling) in werking getreden. Niet onder een hoogspanningslijn willen wonen Hoewel er volgens het voorzorgsbeleid nergens sprake is van een onveilige situatie door straling, erkent Lees meer overUitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningslijn[…]

ondergrondse

Het bestemmen van de ondergrondse met de bovengrondse hoogspanningslijn

Het tracé van de  ondergrondse hoogspanningsverbinding van 21 km lang tussen twee transformatorstations viel samen met die van de bestaande bovengronds hoogspanningsverbinding. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich op 3 augustus 2016 (ECL:NL:RVS:2016:2142) over het plan “ Ondergrondse Hoogspanningsverbinding Landelijk Gebied Koggenland” gebogen. Deze is een partiële herziening van het bestemmingsplan Lees meer overHet bestemmen van de ondergrondse met de bovengrondse hoogspanningslijn[…]

HOOGSPANNINGSLIJN

Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op de uitkoopregeling bij een hoogspanningslijn of schadevergoeding? Eind 2010 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Rijksinpassingsplan Zuidring voor de aanleg van de 20 kilometer lange 380 kV-hoogspanningsverbinding “Randstad Zuidring”. De Raad van State heeft daarna een uitspraak gedaan over Lees meer overHOOGSPANNINGSLIJN[…]