Woningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam

Per 1 december 2016 is de Leegstandsverordening Amsterdam 2011 ingetrokken en de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 in werking getreden. Voor alle woningen en meer kantoorgebouwen dan voorheen geldt er nu in beginsel een meldplicht na zes maanden leegstand. Bij leegstand voor een langere leegstandsperiode dan 12 maanden kan Amsterdam een verplichtende voordracht van een huurder doen.

Ervaring opgedaan met kantoren in Leegstandsverordening Amsterdam 2011

Amsterdam heeft goede ervaringen opgedaan met de Leegstandsverordening 2011 die alleen zag op leegstaande kantoorgebouwen. Het toepassingsgebied voor kantoren is nu uitgebreid en gewijzigd. Naast het gebied Amstel III en Teleport valt nu ook het gebied Rieker Business eronder. Check de meldcheck om het precieze toepassingsgebied na te gaan. Voorheen vielen onder de Leegstandsverordening 2011 ontruimde gebouwen en kantoorgebouwen met een verhuurbare vloeroppervlakte groter dan 10.000 m2. Maar dat is niet meer. Nu gaat het naast kantoorgebouwen in Amstel III, Teleport en Rieker Business ook om kantoorgebouwen in Amsterdam of gedeelten daarvan met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak groter dan 5.000 m2.

Eerste gemeente met een leegstandsverordening voor woningenleegstandsverordening Amsterdam

Na wijziging van de Huisvestigingswet en de Leegstandswet, is Amsterdam de eerste gemeente die voor woningen grijpt naar de leegstandsverordening onder de Leegstandswet. Het eerste schaap is over de dam. De sancties onder de leegstandsverordening zijn ingrijpender dan onder een huisvestingsverordening onder de Huisvestingswet voor woningen het geval was. De verwachting is dat er meer leegstandsverordeningen voor woningen komen. Hou de meldcheck daarom in de gaten. Daarin staan alle leegstandsverordeningen van Nederland.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2016/3 nt L.J. Smale.