Valt een webwinkel onder “Wonen” of “Detailhandel”?

Volgens omwonenden had het toestaan van webwinkels in het bestemmingsplan “Zoelen, Scharenburg 2e fase” negatieve gevolgen voor hun woon- en leefklimaat. Daarom werd beroep ingesteld. Volgens dit plan is alleen sprake van een “webwinkel”, indien goederen elders worden bezorgd. Goederen mochten dus niet aan huis worden verkocht of bij de woning worden opgehaald.

Niet op de functielijst van het SVBP 2012. Wat dan?

Het is verplicht om bij bestemmingsplannen en wijzigings- of uitwerkingsplannen de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP 2012) te hanteren. De SVBP verwijst naar een functielijst. In die functielijst is voor een aantal functies een vaste hoofdgroep voorgeschreven. Wat nu als de specificatie niet voorkomt op de lijst of als er geen hoofdgroep is gegeven bij de functie? Zoals het geval is voor een webwinkel?

Keuze gemeenteraad

Als de specificatie niet voorkomt op de lijst of als er geen hoofdgroep is gegeven bij de functie, dan kiest de gemeenteraad zelf de hoofdgroep die het meest van toepassing is, aldus de SVBP 2012. Dat uitgangspunt volgt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de uitspraak van 4 juni 2014, 201310957/1/R6.
Omdat de functie “webwinkel” niet op functielijst voorkomt, mocht dus gekozen worden voor een hoofdgroep die het meest van toepassing is. Hier werd de functie “webwinkel” als ondergeschikte activiteit bij de hoofdfunctie wonen aangemerkt en is deze onder de bestemming “Wonen” komen te vallen. Een webwinkel hoeft dus niet altijd onder “detailhandel” te vallen.

Zie waar een internetshop op een bedrijventerrein onder de bestemming “Detailhandel” viel. Niet vanzelfsprekend vallen webwinkels dus onder de bestemming “Detailhandel” of “Wonen”.

Wilt u weten of een webwinkel of internetshop volgens het geldende of het toekomstige bestemmingsplan is toegestaan? Of wilt u juist een webwinkel mogelijk maken? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSoline 2015/2 nt L.J. Smale.