Planregels internetverkoop distributiecentrum IKEA geschorst

Voor haar onlineverkoop bouwt Ikea e-commerce distributiecentra. Zo ook in Borne. Dat is in ieder geval het plan. Na actualisering van het bestemmingsplan Veldkamp 2014 mag binnen de bestemming “Bedrijventerrein” internetverkoop met opslag- en verzendfunctie en beperkte mogelijkheid tot afhalen. Omwonenden in Borne vrezen echter voor de verkeerssituatie door de internetverkoop en vragen om schorsing.
Ikea is niet in de voorlopige voorzieningsprocedure verschenen.

Internetverkoop op het bedrijventerrein?

De gemeenteraad van Veldkamp meent dat er genoeg regels zijn opgenomen om overlast te voorkomen. Zo is er een beperking aan het maximum vloeroppervlakte gesteld. Ook zouden de meeste artikelen die via internet worden besteld thuis worden bezorgd.

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State sluit echter niet uit dat de opslag en distributie voor internetverkoop tot een groot aantal verkeersbewegingen kan leiden. Hoewel in de planregels beperkingen zijn gesteld aan de toegestane oppervlakte voor afhalen, zijn er geen beperkingen gesteld aan de toegestane oppervlakte voor de opslag van de af te halen artikelen. Het is dus planologisch mogelijk een groot oppervlakte te gebruiken voor de opslag voor internetverkoop, zodat een groot aantal consumenten artikelen kan afhalen.

Dat de meeste artikelen die via internet worden besteld thuis zullen worden bezorgd, neemt volgens de Voorzieningenrechter niet weg dat bij een deel van de consumenten de behoefte zal bestaan om via internet bestelde artikelen af te halen. Bovendien kan de bezorging van artikelen ook plaatsvinden door vrachtverkeer dat de artikelen ter plaatse komt ophalen.


Schorsing

De gemeenteraad had daarom inzichtelijk moeten maken tot hoeveel verkeersbewegingen opslag en distributie voor internetverkoop kan leiden. Tevens had moeten worden afgewogen of de gevolgen daarvan voor de verkeerssituatie uit het oogpunt van een goede ruimtelijk ordening aanvaardbaar zijn. Op 9 maart 2015 schorst de Voorzieningenrechter de planregels dan ook die betrekking hebben op internetverkoop.

Dit is een voorlopige uitspraak. De zaak eindigt normaal gesproken in een einduitspraak in de bodemprocedure.


Wilt u weten of het bestemmingsplan internetverkoop op een bedrijventerrein toestaat? Neem dan vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Smale.

 

Zie voor internetwinkels en de bestemming “Detailhandel” en voor de bestemming “Wonen”.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2015/3 nt L.J. Smale.