concurrentie

Verhuurder moet zich in tuincentrum onthouden van concurrentie

Concurrentie door verhuurder, een nachtmerrie. Huurder huurt van tuincentrum Eurofleur het restaurantgedeelte in het tuincentrum. In de drukste periode van het jaar exploiteerde Eurofleur in haar tuincentrum een Kerstcafé. Huurder derfde daardoor omzet. Vanwege ongeoorloofde concurrentie maakte huurder aanspraak op een huurprijscompensatie. In hoger beroep vordert huurder daarom tevens een verklaring voor recht dat Eurofleur Lees meer overVerhuurder moet zich in tuincentrum onthouden van concurrentie[…]

servicekosten

De jaarafrekening servicekosten. Ver(drie)dubbeling van het voorschot?

Bij het aangaan van de huur van nieuwbouw bedrijfsruimte is er meestal nog geen inzicht in de servicekosten. Voor de berekening van de servicekosten bij bedrijfsruimte is er geen wettelijke regeling in het huurrecht. Partijen genieten contractsvrijheid. Vaak wordt voor de servicekosten het systeem van voorschotbetalingen overeengekomen met latere verrekening op basis van de werkelijke kosten. Achteraf kan Lees meer overDe jaarafrekening servicekosten. Ver(drie)dubbeling van het voorschot?[…]

sloten huur

Help, de sloten zijn vervangen. Geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte

Ineens ….. waren de sloten vervangen en had een garagebedrijf geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte.   Er was een betalingsachterstand in de huur ontstaan. Verhuurder ontzegde het garagebedrijf daarom de toegang tot de bedrijfsruimte. Bij de rechter beriep verhuurder zich op het recht naar huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst te mogen opschorten. Lees meer overHelp, de sloten zijn vervangen. Geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte[…]

wachttijd renovatie

De wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed

Een nieuwe verhuurder bij winkelvastgoed en renovatie Bij overnames of verkoop van winkelvastgoed zijn de lopende huurovereenkomsten van belang. Vaak wil de nieuwe verhuurder/eigenaar namelijk renoveren. Een huurder van 7:290-bedrijfsruimte kan echter een beroep doen op een wachttijd bij rechtsopvolging van verhuurder binnen drie jaar na mededeling van de rechtsopvolging. Beëindiging van de huurovereenkomst door Lees meer overDe wachttijd bij renovatie van winkelvastgoed[…]

onbemand benzinestation onbebouwde grond

Huurovereenkomst onbemand tankstation is huur onbebouwde grond

Is huur van een onbemand tankstation huur van 290-bedrijfsruimte (winkelruimte ex art. 7:290 BW)? Al lang is onbetwist dat dit bij bemande benzinestations wel zo is. Voor onbemande benzinestations was de koers nog niet zo vast. Winkelruimte Bij de Kanonrechter Assen van 20 oktober 2011, ECLI:NL:RBASS:2011:BU4747, TvHB 2012/4 deed zich eerder de kwalificatievraag bij self-service voor. De Lees meer overHuurovereenkomst onbemand tankstation is huur onbebouwde grond[…]

energielabel

Dubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel

Wist je dat een huurder energiebeparende maatregelen kan afdwingen? Het is een huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte gelukt om dubbel glas als energiebesparende maatregel te krijgen via de Rechtbank Rotterdam. Huurder zat in de hitte of in de kou. De woonruimte heeft enkel glas en energielabel klasse F. Omdat verhuurder ook gebaat zou zijn met energiebesparing, Lees meer overDubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel[…]

Vakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier

De regels voor vakantieverhuur in Amsterdam zijn er. Per 1 oktober 2017 geldt er namelijk een meldplicht voor iedereen in Amsterdam die zijn woning incidenteel verhuurt aan toeristen. Zoals via AirBnB. Dit geldt op grond van de gewijzigde Huisvestigingsverordening Amsterdam 2017. Een huisvestingsverordening geeft mogelijkheden om op te treden tegen de negatieve gevolgen van toeristische Lees meer overVakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier[…]

faillissement V&D

V&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen

Dit is de tweede zaak, waarbij V&D als huurder op het randje van faillissement staat en  een verhuurder als free rider niet met een buitengerechtelijke akkoord van andere verhuurders mee wil doen. De feiten liggen hier net wat anders dan in de eerste zaak. Maar ook hier willen de andere verhuurders het faillissement van V&D Lees meer overV&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen[…]

huurverlaging

V&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging

V&D dreigt in 2015 faillissement te gaan. Interessant is wat de positie van de free rider – verhuurder is tegenover andere verhuurders. Moet deze een huurverlaging accepteren? De andere verhuurders willen daarmee het faillissement van V&D voorkomen en hebben afspraken met V&D gemaakt. Vanwege de aanzienlijke verliezen heeft het Bankensyndicaat van V&D aangekondigd dat de Lees meer overV&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging[…]

bankgarantie

Verhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder

Als huurder failliet is, staat alles op scherp. Verhuurder trekt de bankgarantie voor leegstandschade en de bank verrekent de contragarantie met de bij de bank geblokkeerde creditsaldo van de failliete boedel. Althans zo kan het gaan, leert het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Bouwgros/Hansteen). De enige die er niet snel bij Lees meer overVerhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder[…]