Dubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel

Wist je dat een huurder energiebeparende maatregelen kan afdwingen? Het is een huurder van niet-geliberaliseerde woonruimte gelukt om dubbel glas als energiebesparende maatregel te krijgen via de Rechtbank Rotterdam. Huurder zat in de hitte of in de kou. De woonruimte heeft enkel glas en energielabel klasse F. Omdat verhuurder ook gebaat zou zijn met energiebesparing, Lees meer overDubbel glas afgedwongen als energiebesparende maatregel[…]

Vakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier

De regels voor vakantieverhuur in Amsterdam zijn er. Per 1 oktober 2017 geldt er namelijk een meldplicht voor iedereen in Amsterdam die zijn woning incidenteel verhuurt aan toeristen. Zoals via AirBnB. Dit geldt op grond van de gewijzigde Huisvestigingsverordening Amsterdam 2017. Een huisvestingsverordening geeft mogelijkheden om op te treden tegen de negatieve gevolgen van toeristische Lees meer overVakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier[…]

faillissement V&D

V&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen

Dit is de tweede zaak, waarbij V&D als huurder op het randje van faillissement staat en  een verhuurder als free rider niet met een buitengerechtelijke akkoord van andere verhuurders mee wil doen. De feiten liggen hier net wat anders dan in de eerste zaak. Maar ook hier willen de andere verhuurders het faillissement van V&D Lees meer overV&D zaak II – Verhuurder niet gebonden aan huurverlaging om faillissement te voorkomen[…]

huurverlaging

V&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging

V&D dreigt in 2015 faillissement te gaan. Interessant is wat de positie van de free rider – verhuurder is tegenover andere verhuurders. Moet deze een huurverlaging accepteren? De andere verhuurders willen daarmee het faillissement van V&D voorkomen en hebben afspraken met V&D gemaakt. Vanwege de aanzienlijke verliezen heeft het Bankensyndicaat van V&D aangekondigd dat de Lees meer overV&D zaak I – Verhuurder free rider niet gebonden aan eenzijdige huurverlaging[…]

bankgarantie

Verhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder

Als huurder failliet is, staat alles op scherp. Verhuurder trekt de bankgarantie voor leegstandschade en de bank verrekent de contragarantie met de bij de bank geblokkeerde creditsaldo van de failliete boedel. Althans zo kan het gaan, leert het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Bouwgros/Hansteen). De enige die er niet snel bij Lees meer overVerhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder[…]

horeca

Horeca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet

Heeft uw verhuurder een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over het bestemmingsplan en de gebruiksmogelijkheden, zoals over de toegestane horeca ? Dat was in onderstaande zaak ook het geval. Dat loonde niet voor verhuurder. De Biesbosch had met twee ondernemers een huurovereenkomst bedrijfsruimte gesloten voor een restaurant, supermarkt, terras, snackbar en café op het recreatiepark. Een van Lees meer overHoreca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet[…]

rookverbod

Rookverbod in een bedrijfsverzamelgebouw

Is huurder van een kantoorunit verplicht om zich aan het rookverbod te houden? Dat stond in deze zaak centraal. De directeur van huurder rookte in haar kantoorruimte in het bedrijfsverzamelgebouw, BIM Centrum, waar ook secretariaat- en receptieruimten werden gehuurd. De huur was per 1 juni 2004 ingegaan. Per 1 maart 2008 voert verhuurder een algeheel rookverbod Lees meer overRookverbod in een bedrijfsverzamelgebouw[…]

Opzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk

Wat geldt ook al weer voor huur van grond? Een huurovereenkomst van grond (mondeling of schriftelijk) gesloten voor onbepaalde tijd is een duurovereenkomst. Dat geldt ook als er later op is gebouwd en de huurovereenkomst nog steeds alleen ziet op de percelen grond. Zwaarwegende grond voor opzegging Voor alle duurovereenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat Lees meer overOpzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk[…]

De ontruimingskosten van een wietplantage

Professionele verhuurders kunnen op grond van bouwregelgeving de ontruimingskosten van een wietplantage door de gemeente gepresenteerd krijgen. De uitspraak van 29 mei 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nog eens aan wat van een professionele verhuurder aan toezicht mag worden verlangd. Het ging om een verhuurde woning met bedrijfsruimte, waarbij Lees meer overDe ontruimingskosten van een wietplantage[…]

Geen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden

Hoe onderbouw je een recht op schadevergoeding bij verloedering en leegstand van winkelpanden? De uitspraak van 5 maart 2013 van het Hof Arnhem-Leeuwarden over de door huurders geleden schade vanwege een armoedige uitstraling van het gehuurde winkelpand is daarom interessant. Het laat zien of schadeclaims van huurders kansrijk kunnen zijn. Huurders –nog jonge ondernemers- van Lees meer overGeen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden[…]