Fietsenwinkel.nl: internetbedrijf of detailhandel?

De grootste online fietsenwinkel in Nederland, noemt Fietsenwinkel.nl zichzelf.  De online webshop en de fysieke winkel zijn één business. Is een vestiging van een filiaal dan ruimtelijk gezien een internetbedrijf of detailhandel? Dat speelde bij een bouwplan voor een nieuw filiaal. Fietsenwinkel.nl kreeg tot haar verbazing met weerstand van een lokale fietsenwinkel te kampen. 

Hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment

Die vocht het bouwplan (vwo van 640 m2) van Fietsenwinkel.nl aan. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Daarin is het perceel bestemd voor “Gemengd – Grootschalig” met de functieaanduiding “detailhandel perifeer”. Na het bezwaar van de lokale fietsenwinkel, Fietsenwereld, is de omgevingsvergunning ingetrokken. Fietsenwinkel.nl stelt in hoger beroep dat Fietsenwereld geen belanghebbende is en dat de omgevingsvergunning had moeten worden verleend. 

Concurrentiebelang

Volgens vaste jurisprudentie is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit in ruimtelijke ordening, belanghebbende. Het concurrentiebelang van een onderneming is slechts rechtstreeks betrokken bij het besluit als deze in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam is als de nieuwe onderneming. 

Volgens Fietsenwinkel.nl is Fietsenwereld niet werkzaam in hetzelfde marktsegment en ook niet in hetzelfde verzorgingsgebied. Bij Fietsenwinkel.nl kunnen namelijk geen tweedehands fietsen worden gekocht, anders dan bij Fietsenwereld. Ook worden er andere merken verkocht. Fietsenwinkel.nl richt zich niet op bewoners uit de directe omgeving van de winkel maar op een veel breder publiek. Het is een showroom van fietsen, waarbij de verkoop van fietsen hoofdzakelijk plaatsvindt via internet, aldus Fietsenwinkel.nl.

Hetzelfde verzorgingsgebied


Daar wil de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3471 niet aan. De bedrijfsactiviteiten van Fietsenwinkel.nl onderscheiden zich qua doelgroep en diensten niet zodanig van Fietswereld dat kan worden gezegd dat Fietsenwinkel zich op een ander marktsegment richt. Beide winkels verkopen nieuwe fietsen aan particulieren. De omstandigheid dat zij daarbij een ander concept toepassen, maakt dat niet anders.

Dat er fietsen bij Fietsenwinkel te testen zijn om daarna online bij Fietsenwinkel te kunnen bestellen, is niet wezenlijk anders dan de verkoop van fietsen aan particulieren door Fietswereld. Fietsenwinkel handelt niet alleen maar via internet. Beide winkels hebben een voorraad fietsen aanwezig in de zaak. Dat Fietswereld naast nieuwe fietsen ook tweedehands fietsen aanbiedt, is niet een wezenlijk verschil. Beide winkels liggen in dezelfde straat op een afstand van maximaal 100 m en in hetzelfde verzorgingsgebied. Dat het verzorgingsgebied van Fietsenwinkel vanwege zijn webshop mogelijk groter is dan die van Fietsenwereld, doet er niet aan af dat beide in hetzelfde verzorgingsgebied werkzaam zijn. 

Internetbedrijf?

Fietsenwinkel voert aan dat de aanvraag ziet op een postorderbedrijf of internetbedrijf. Op de Staat van toegestane bedrijfsactiviteiten, stond namelijk vermeld “Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren – postorderbedrijven”. Een definitie van postorderbedrijf of een internetbedrijf ontbreekt echter in het bestemmingsplan. Of dat al dan niet zou zijn toegestaan, laat de Raad van State in het midden omdat de bedrijfsactiviteiten van Fietsenwinkel niet als zodanig kunnen worden aangemerkt. In de winkel kunnen namelijk ongeveer 50 verschillende fietsen worden uitgeprobeerd. Onder begeleiding is een complete fiets samen te stellen en die is via internet te bestellen. Dat de samengestelde fiets niet direct in de winkel verkrijgbaar is en aan huis kan worden afgeleverd, maakt het bedrijf nog geen postorder- of internetbedrijf. Gelet op de omvang van de winkel en dat de winkel zes dagen per week open is voor bezoekers is sprake van een daarmee samenhangende ruimtelijke uitstraling van handelsactiviteiten. Het is daarom detailhandel en geen internetbedrijf. Van belang is dat er verschillende vergelijkbare winkels van Fietsenwinkel.nl in het land zijn en dat de fietsen die door Fietsenwinkel online worden verkocht niet ter plaatse van de desbetreffende locatie worden opgeslagen. 

Kortom

Dat er een fysieke winkel is met een daarmee samenhangende ruimtelijke uitstraling zonder opslag, maakt het dus detailhandel. En geen internetbedrijf.