Fietsenwinkel.nl: internetbedrijf of detailhandel?

De grootste online fietsenwinkel in Nederland, noemt Fietsenwinkel.nl zichzelf.  De online webshop en de fysieke winkel zijn één business. Is een vestiging van een filiaal dan ruimtelijk gezien een internetbedrijf of detailhandel? Dat speelde bij een bouwplan voor een nieuw filiaal. Fietsenwinkel.nl kreeg tot haar verbazing met weerstand van een lokale fietsenwinkel te kampen. 

Hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment

Die vocht het bouwplan (vwo van 640 m2) van Fietsenwinkel.nl aan. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. Daarin is het perceel bestemd voor “Gemengd – Grootschalig” met de functieaanduiding “detailhandel perifeer”. Na het bezwaar van de lokale fietsenwinkel, Fietsenwereld, is de omgevingsvergunning ingetrokken. Fietsenwinkel.nl stelt dat Fietsenwereld geen belanghebbende is en de omgevingsvergunning is ten onrechte geweigerd. 

Concurrentiebelang

Volgens vaste jurisprudentie is degene wiens concurrentiebelang rechtstreeks is betrokken bij een besluit in ruimtelijke ordening, belanghebbende. Het concurrentiebelang van een onderneming is slechts rechtstreeks betrokken bij het besluit als deze in hetzelfde verzorgingsgebied en marktsegment werkzaam is als de nieuwe onderneming. 

Volgens Fietsenwinkel.nl is Fietsenwereld niet werkzaam in hetzelfde marktsegment en ook niet in hetzelfde verzorgingsgebied. Bij Fietsenwinkel.nl zijn namelijk geen tweedehands fietsen te kopen, anders dan bij Fietsenwereld. Ook zijn er andere merken te koop. Fietsenwinkel.nl richt zich niet op bewoners uit de directe omgeving van de winkel maar op een veel breder publiek. Het is een showroom van fietsen, waarbij de verkoop van fietsen hoofdzakelijk plaatsvindt via internet, aldus Fietsenwinkel.nl.

Hetzelfde verzorgingsgebied

Daar wil de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 24 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3471 niet aan. De bedrijfsactiviteiten van Fietsenwinkel.nl onderscheiden zich qua doelgroep en diensten niet zodanig van Fietswereld dat kan worden gezegd dat Fietsenwinkel zich op een ander marktsegment richt. Beide winkels verkopen nieuwe fietsen aan particulieren. De omstandigheid dat zij daarbij een ander concept toepassen, maakt dat niet anders.

Geen verschil met een lokale fietsenwinkel

Dat er fietsen bij Fietsenwinkel te testen zijn om daarna online bij Fietsenwinkel te kunnen bestellen, is niet wezenlijk anders dan de verkoop van fietsen aan particulieren door Fietswereld. Fietsenwinkel handelt niet alleen maar via internet. Beide winkels hebben een voorraad fietsen aanwezig in de zaak. Dat Fietswereld naast nieuwe fietsen ook tweedehands fietsen aanbiedt, is niet een wezenlijk verschil. Beide winkels liggen op een afstand van maximaal 100 m in dezelfde straat. Dat het verzorgingsgebied van Fietsenwinkel vanwege zijn webshop mogelijk groter is dan die van Fietsenwereld, doet er niet aan af dat beide in hetzelfde verzorgingsgebied werkzaam zijn.

Internetbedrijf?

Fietsenwinkel voert aan dat de aanvraag ziet op een postorderbedrijf of internetbedrijf. Op de Staat van toegestane bedrijfsactiviteiten, stond namelijk vermeld “Detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren – postorderbedrijven”. Een definitie van postorderbedrijf of een internetbedrijf ontbreekt echter in het bestemmingsplan. Of dat al dan niet zou zijn toegestaan, laat de Raad van State in het midden omdat de bedrijfsactiviteiten van Fietsenwinkel niet als zodanig zijn aan te merken.

Geen internetbedrijf

In de winkel zijn namelijk ongeveer 50 verschillende fietsen uit te proberen. Onder begeleiding is een complete fiets samen te stellen en die is via internet te bestellen. Dat de samengestelde fiets niet direct in de winkel verkrijgbaar is en aan huis kan worden afgeleverd, maakt het bedrijf nog geen postorder- of internetbedrijf. Gelet op de omvang van de winkel en dat de winkel zes dagen per week open is voor bezoekers is sprake van een daarmee samenhangende ruimtelijke uitstraling van handelsactiviteiten. Daarom is het detailhandel en geen internetbedrijf. Van belang is dat er verschillende vergelijkbare winkels van Fietsenwinkel.nl in het land zijn. De fietsen die door Fietsenwinkel online worden verkocht zijn niet op de desbetreffende locatie opgeslagen. 

Kortom

Dat er een fysieke winkel is met een daarmee samenhangende ruimtelijke uitstraling zonder opslag, maakt het dus detailhandel. En geen internetbedrijf.