Leegstandsverordening Amstelveen: voor kantoren èn woningen

De gemeenteraad van Amstelveen heeft op 26 september 2018 een leegstandsverordening vastgesteld. Deze geldt voor (gedeeltelijke) leegstaande kantoorgebouwen met een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van meer dan 1000 m2. En, zeer opmerkelijk, voor alle woningen binnen de gemeente.

Het doel van de leegstandsverordening is om een beter inzicht te krijgen op de plannen van de gebouweneigenaren en eventueel met publiekrechtelijke maatregelen te kunnen sturen op een zo doelmatig gebruik van langdurig leegstaande gebouwen.

De leegstandsverordening is bekend gemaakt. Deze gaat in op 1 januari 2019.

Ook voor kleine kantoorgebouwen in Amstelveen

Er is bewust voor gekozen om kantoorgebouwen, of delen daarvan, van meer dan 1.000 m2 onder de leegstandverordening te laten vallen. Dit zijn relatief kleine kantoorgebouwen. Daarmee wil de gemeente eigenaren van dergelijke kleinere panden ok stimuleren/faciliteren om andere, meer doelmatige, gebruiksvormen te verkennen.

Dit is de tweede leegstandverordening in Nederland, die op woningen ziet.  Amsterdam ging Amstelveen al voor. De krapte op de woningmarkt is de aanleiding daarvoor.

In dat verband is ook de Huisvestingsverordening Amstelveen gewijzigd en is de Doelgroepenverordening woningbouw Amstelveen 2018 vastgesteld. In de Huisvestingsverordening is onder meer een meldplicht voor vakantieverhuur opgenomen op straffe van een boete. Voor vakantieverhuur is geen vergunning nodig zolang vakantieverhuur  niet langer dan 30 dagen duurt en/of niet aan meer dan vier personen nachtverblijf wordt aangeboden.

Met de Doelgroepenverordening woningbouw Amstelveen 2018 kunnen in bestemmingsplannen eisen worden opgenomen voor categorieën woningen sociale huur, sociale koop, particulier opdrachtgeverschap en middenhuurwoningen. Zo zijn er minimale en maximale aanvangshuren vastgelegd en instandhoudingstermijnen. Om beter te kunnen sturen gaat Amstelveen voor middeldure huurwoningen uit van een laag- en een hoog prijssegment.

Heb je vragen over de leegstandsverordening of over de nieuwe woningregels? Laat het gerust weten. Of schrijf je in voor de alert leegstandsverordening.

 

Ontvang vrijblijvend onze juridische vastgoed- en milieutips en signaleringen:
Bedankt voor uw inschrijving. Wij houden u graag op de hoogte.
Mis niets!
Mis niets!
×