concurrentie

Verhuurder moet zich in tuincentrum onthouden van concurrentie

Concurrentie door verhuurder, een nachtmerrie. Huurder huurt van tuincentrum Eurofleur het restaurantgedeelte in het tuincentrum. In de drukste periode van het jaar exploiteerde Eurofleur in haar tuincentrum een Kerstcafé. Huurder derfde daardoor omzet. Vanwege ongeoorloofde concurrentie maakte huurder aanspraak op een huurprijscompensatie. In hoger beroep vordert huurder daarom tevens een verklaring voor recht dat Eurofleur Lees meer overVerhuurder moet zich in tuincentrum onthouden van concurrentie[…]

sloten huur

Help, de sloten zijn vervangen. Geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte

Ineens ….. waren de sloten vervangen en had een garagebedrijf geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte.   Er was een betalingsachterstand in de huur ontstaan. Verhuurder ontzegde het garagebedrijf daarom de toegang tot de bedrijfsruimte. Bij de rechter beriep verhuurder zich op het recht naar huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst te mogen opschorten. Lees meer overHelp, de sloten zijn vervangen. Geen toegang meer tot de gehuurde bedrijfsruimte[…]

De ontruimingskosten van een wietplantage

Professionele verhuurders kunnen op grond van bouwregelgeving de ontruimingskosten van een wietplantage door de gemeente gepresenteerd krijgen. De uitspraak van 29 mei 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nog eens aan wat van een professionele verhuurder aan toezicht mag worden verlangd. Het ging om een verhuurde woning met bedrijfsruimte, waarbij Lees meer overDe ontruimingskosten van een wietplantage[…]

Geen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden

Hoe onderbouw je een recht op schadevergoeding bij verloedering en leegstand van winkelpanden? De uitspraak van 5 maart 2013 van het Hof Arnhem-Leeuwarden over de door huurders geleden schade vanwege een armoedige uitstraling van het gehuurde winkelpand is daarom interessant. Het laat zien of schadeclaims van huurders kansrijk kunnen zijn. Huurders –nog jonge ondernemers- van Lees meer overGeen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden[…]