MILIEURECHT

Milieurecht omvat de regels die bescherming van het milieu tot doel hebben. Van vergunningen en andere overheidsbesluiten voor de aanleg van infrastructuur en gebouwen tot transport van gevaarlijke stoffen en toelatingen van bestrijdingsmiddelen. En van alles wat daar tussenin zit, zoals de bescherming van natuur en landschap, mer-plicht, bodem, luchtkwaliteit en meer. Milieuaansprakelijkheid voor verontreiniging van Lees meer overMILIEURECHT[…]

bankgarantie

Verhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder

Als huurder failliet is, staat alles op scherp. Verhuurder trekt de bankgarantie voor leegstandschade en de bank verrekent de contragarantie met de bij de bank geblokkeerde creditsaldo van de failliete boedel. Althans zo kan het gaan, leert het arrest van de Hoge Raad van 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:278 (Bouwgros/Hansteen). De enige die er niet snel bij Lees meer overVerhuurder trekt succesvol bankgarantie bij failliete huurder[…]

Liever geheimhouden dan leegstand melden

Liever geheimhouden dan gedeeltelijke leegstand melden. Dat dachten twee kantooreigenaren met dezelfde beheerder. Elk kregen zij een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Leegstandsverordening 2011 Amsterdam. Leegstand melden met een garantie van geheimhouding? Vanwege vrees voor kraken, diefstal en plaatsing op de Openbare Leegstandskaart wilden zij gedeeltelijke leegstand niet melden. Hun verzoek aan Lees meer overLiever geheimhouden dan leegstand melden[…]

Geen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden

Hoe onderbouw je een recht op schadevergoeding bij verloedering en leegstand van winkelpanden? De uitspraak van 5 maart 2013 van het Hof Arnhem-Leeuwarden over de door huurders geleden schade vanwege een armoedige uitstraling van het gehuurde winkelpand is daarom interessant. Het laat zien of schadeclaims van huurders kansrijk kunnen zijn. Huurders –nog jonge ondernemers- van Lees meer overGeen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden[…]