Collectieve actie via een comité, werkgroep of informele vereniging

De Werkgroep No Window DressingHet Comité Niet Nog Meer MetersActiegroep DoeNietZoMall1Het Comité tot Behoud van de Binnenstad2 Zomaar een paar voorbeeldnamen van comités en werkgroepen met strijdbare woorden in het vaandel. Maar is dat genoeg om juridisch doel te treffen via zo’n collectieve actie? Een zienswijze tegen een (bestemmings)plan indienen mag iedereen. Maar leidt dat Lees meer overCollectieve actie via een comité, werkgroep of informele vereniging[…]

Planregels internetverkoop distributiecentrum IKEA geschorst

Voor haar onlineverkoop bouwt Ikea e-commerce distributiecentra. Zo ook in Borne. Dat is in ieder geval het plan. Na actualisering van het bestemmingsplan Veldkamp 2014 mag binnen de bestemming “Bedrijventerrein” internetverkoop met opslag- en verzendfunctie en beperkte mogelijkheid tot afhalen. Omwonenden in Borne vrezen echter voor de verkeerssituatie door de internetverkoop en vragen om schorsing. Lees meer overPlanregels internetverkoop distributiecentrum IKEA geschorst[…]

webwinkel

Valt een webwinkel onder “Wonen” of “Detailhandel”?

Volgens omwonenden had het toestaan van webwinkels in het bestemmingsplan “Zoelen, Scharenburg 2e fase” negatieve gevolgen voor hun woon- en leefklimaat. Daarom werd beroep ingesteld. Volgens dit plan is alleen sprake van een “webwinkel”, indien goederen elders worden bezorgd. Goederen mochten dus niet aan huis worden verkocht of bij de woning worden opgehaald. Niet op Lees meer overValt een webwinkel onder “Wonen” of “Detailhandel”?[…]

Short stay en de onttrekkingsvergunning. This is the end?

In 2010 zijn voor een aantal woonruimten in het voormalige Jellinek voor het tijdelijk onttrekken van woningen ten behoeve van short stay onttrekkingsvergunningen aangevraagd. Voor vier woningen waren deze geweigerd. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 10 juli 2013 met de Rechtbank dat er geen sprake was van woningonttrekking. Er was Lees meer overShort stay en de onttrekkingsvergunning. This is the end?[…]

Dwangsommen bij verpauperde panden. Kansrijk!

Noordwijk legt een last onder dwangsom op voor het laten verpauperen van de Vuurtorenpleinrestaurant aan de Koningin Wilhelminaboulevard. Maar ook voor het laten verpauperen van een villa aan de Zeereep. Noordwijk wil daarmee de pittoreske kustlijn beschermen. Het straatbeeld is door het dichtgetimmerde restaurant door graffiti en gebrekkig onderhoud verstoord. Ook de villa is door gebrekkig Lees meer overDwangsommen bij verpauperde panden. Kansrijk![…]

Per 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker

Transformatie met een tijdelijke omgevingsvergunning voor maximaal 10 jaar Per 1 november 2014 kan een tijdelijke omgevingsvergunning van 10 jaar voor transformatie van (leegstaande) kantoren of andere (winkel)gebouwen worden verleend. Op deze datum treden de wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) e.a. in werking. De verleningsprocedure van een een tijdelijke omgevingsvergunning wordt van 26 weken Lees meer overPer 1 november 2014 is transformatie van leegstand gemakkelijker[…]

Onaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State

Onaanvaardbare winkelleegstand staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State nu echt op de kaart. Ik signaleer drie ontwikkelingen. Een eenvoudig beroep op de ladder duurzame verstedelijking Steeds meer winkeliers komen op tegen plannen van nieuwe winkelcentra of uitbreiding van het winkelaanbod en het is relatief eenvoudig is om een beroep op de Lees meer overOnaanvaardbare winkelleegstand op de kaart bij de Raad van State[…]

Winkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut

Er lopen twee wetsvoorstellen over parkeertarieven per minuut. Interessant is de discussie op dit moment over de invloed van parkeren op winkelgedrag.  Trouw meldde in dat verband de uitkomsten van een onderzoek daarover van onderzoeker Giuliano Mingardo aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit het onderzoek blijkt volgens Trouw dat het aantal parkeerplaatsen of de hoogte Lees meer overWinkelen en het wetsvoorstel parkeren per minuut[…]

Lang leve het dak

Het dak op. Buitenspeelruimte voor kinderdagverblijven in de binnenstad is namelijk vaak een probleem. Bij buitenspeelruimte denkt men meestal eerst aan de begane grond. Maar in de praktijk wordt een dakterras/opbouw steeds meer een oplossing om buitenruimte te realiseren. Een wijziging van het bestemmingsplan of het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan Lees meer overLang leve het dak[…]