Vakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier

De regels voor vakantieverhuur in Amsterdam zijn er. Per 1 oktober 2017 geldt er namelijk een meldplicht voor iedereen in Amsterdam die zijn woning incidenteel verhuurt aan toeristen. Zoals via AirBnB. Dit geldt op grond van de gewijzigde Huisvestigingsverordening Amsterdam 2017. Een huisvestingsverordening geeft mogelijkheden om op te treden tegen de negatieve gevolgen van toeristische Lees meer overVakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier[…]

leegstandsbeschikking

Leegstandsbeschikking niet in strijd is met het eigendomsrecht

De Leegstandsverordening Amsterdam 2011 verplicht tot melding van deze leegstand. Bij de melding van 11.881 m2 leegstand had de eigenaar voor deze gebouwen aangegeven te verwachten dat op korte termijn huur- of gebruiksovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Tussen Amsterdam en de eigenaar vonden over de aanpak van leegstand drie maal een leegstandsoverleg plaats, onder meer over mogelijk leegstandsbeheer. Dit op Lees meer overLeegstandsbeschikking niet in strijd is met het eigendomsrecht[…]

leegstandsverordening Amsterdam

Woningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam

Per 1 december 2016 is de Leegstandsverordening Amsterdam 2011 ingetrokken en de Leegstandsverordening Amsterdam 2016 in werking getreden. Voor alle woningen en meer kantoorgebouwen dan voorheen geldt er nu in beginsel een meldplicht na zes maanden leegstand. Bij leegstand voor een langere leegstandsperiode dan 12 maanden kan Amsterdam een verplichtende voordracht van een huurder doen. Lees meer overWoningen en meer kantoor onder de Leegstandsverordening Amsterdam[…]

MELDCHECK

Gebruik van de meldcheck Met de meldcheck is eenvoudig na te gaan of voor een gebouw een leegstandsverordening geldt. Dat is van belang om na te gaan of leegstand op grond van de Leegstandwet moet worden gemeld. De zogenoemde leegstandmelding. Een latere stap in het juridische traject is of de overheid eventueel verplicht een gebruiker/huurder Lees meer overMELDCHECK[…]

Liever geheimhouden dan leegstand melden

Liever geheimhouden dan gedeeltelijke leegstand melden. Dat dachten twee kantooreigenaren met dezelfde beheerder. Elk kregen zij een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Leegstandsverordening 2011 Amsterdam. Leegstand melden met een garantie van geheimhouding? Vanwege vrees voor kraken, diefstal en plaatsing op de Openbare Leegstandskaart wilden zij gedeeltelijke leegstand niet melden. Hun verzoek aan Lees meer overLiever geheimhouden dan leegstand melden[…]