horeca

Horeca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet

Heeft uw verhuurder een verkeerde voorstelling van zaken gegeven over het bestemmingsplan en de gebruiksmogelijkheden, zoals over de toegestane horeca ? Dat was in onderstaande zaak ook het geval. Dat loonde niet voor verhuurder. De Biesbosch had met twee ondernemers een huurovereenkomst bedrijfsruimte gesloten voor een restaurant, supermarkt, terras, snackbar en café op het recreatiepark. Een van Lees meer overHoreca verzwijgen in strijd met het bestemmingsplan loont niet[…]

rookverbod

Rookverbod in een bedrijfsverzamelgebouw

Is huurder van een kantoorunit verplicht om zich aan het rookverbod te houden? Dat stond in deze zaak centraal. De directeur van huurder rookte in haar kantoorruimte in het bedrijfsverzamelgebouw, BIM Centrum, waar ook secretariaat- en receptieruimten werden gehuurd. De huur was per 1 juni 2004 ingegaan. Per 1 maart 2008 voert verhuurder een algeheel rookverbod Lees meer overRookverbod in een bedrijfsverzamelgebouw[…]

Opzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk

Wat geldt ook al weer voor huur van grond? Een huurovereenkomst van grond (mondeling of schriftelijk) gesloten voor onbepaalde tijd is een duurovereenkomst. Dat geldt ook als er later op is gebouwd en de huurovereenkomst nog steeds alleen ziet op de percelen grond. Zwaarwegende grond voor opzegging Voor alle duurovereenkomsten van onbepaalde tijd geldt dat Lees meer overOpzegging van een huurovereenkomst onbebouwde grond onbepaalde tijd nog nooit zo gemakkelijk[…]

De ontruimingskosten van een wietplantage

Professionele verhuurders kunnen op grond van bouwregelgeving de ontruimingskosten van een wietplantage door de gemeente gepresenteerd krijgen. De uitspraak van 29 mei 2013 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft nog eens aan wat van een professionele verhuurder aan toezicht mag worden verlangd. Het ging om een verhuurde woning met bedrijfsruimte, waarbij Lees meer overDe ontruimingskosten van een wietplantage[…]

Geen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden

Hoe onderbouw je een recht op schadevergoeding bij verloedering en leegstand van winkelpanden? De uitspraak van 5 maart 2013 van het Hof Arnhem-Leeuwarden over de door huurders geleden schade vanwege een armoedige uitstraling van het gehuurde winkelpand is daarom interessant. Het laat zien of schadeclaims van huurders kansrijk kunnen zijn. Huurders –nog jonge ondernemers- van Lees meer overGeen strenge eisen aan onderbouwing van schadevergoeding bij verloedering van winkelpanden[…]