6 februari 2019

Bekendmakingen

Informatie volgens de Dienstenrichtlijn en krachtens artikel 35b, eerste lid van de Regeling op de advocatuur

 • Advocatenkantoor Smale is de handelsnaam van de advocatenpraktijk van mr. L.J. Smale. Advocatenkantoor Smale is een eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende aan de Johan Huizingastraat 763 A te (1066 VH) Amsterdam. Dit is tevens het postadres. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 27374223. Het BTW-nummer van Advocatenkantoor Smale is: NL001939542B24.
 • Advocaat Smale is per email: info@ljsmale.nl te bereiken. Het telefoonnummer is: 020 — 7717481. 
 • Mr. L.J. Smale is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, kantoorhoudende te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 95. Het telefoonnummer van de Orde van Advocaten is: 070 — 3353535 en het e-mailadres is: info@advocatenorde.nl. De Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde zijn van toepassing.
 • Advocatenkantoor Smale kan geen derdengelden ontvangen omdat het niet beschikt over een stichting beheer derdengelden.

 • Advocatenkantoor Smale is een advocatenkantoor dat zich bezighoudt met juridische dienstverlening (zowel advieswerkzaamheden als procesvoering) op het gebied van vastgoedrecht, milieurecht en legal tech.
 • Mr. L.J. Smale heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten op dit moment het volgende rechtsgebied geregistreerd: – huurrecht.
 • Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.
 • Op de overeenkomst tot dienstverlening zijn de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Advocatenkantoor Smale van toepassing die bij een voorstel om werkzaamheden te verrichten worden toegezonden. Op verzoek worden de algemene voorwaarden en de privacyverklaring van Advocatenkantoor Smale kosteloos per email toegezonden. Verder zijn deze op www.ljsmale.nl/algvw-privacy/ te vinden en te downloaden.
 • Voor het gebruik van de website en digitale mailings gelden andere voorwaarden, namelijk de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring website, die als zodanig op www.ljsmale.nl/gebruiksvoorwaarden uiteen zijn gezet.
 • Op alle overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Smale en de opdrachtgever, alsmede op alle overige met de hiervoor bedoelde samenhangende rechtsverhoudingen tussen Advocatenkantoor Smale en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van internationale verdragen.
 • Advocatenkantoor Smale is verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. De hoogte van de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt (in voorkomende gevallen): € 1.000.000,00 per aanspraak.
 • Advocatenkantoor Smale heeft een interne klachtenregeling. De interne klachtenfunctionaris is mr. L.J. Smale, info@ljsmale.nl.
 • De uurtarieven of het honorarium van Advocatenkantoor Smale variëren en zijn afhankelijk van de juridische kwestie en de aard en omvang van de werkzaamheden. Het exacte uurtarief of het honorarium voor bepaalde werkzaamheden wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Het uurtarief wordt jaarlijks per 1 januari aangepast (indexering). Daarnaast kunnen veranderingen in het belang van de zaak, spoedeisendheid en omvang van de werkzaamheden leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen uurtarief of het honorarium. Een eventuele tariefswijziging wordt tijdig bericht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.