Overdracht zonder energielabel. Last ten onrechte aan verkoper van woning opgelegd

Een eigenaar verkoopt een woning zonder energielabel. Om die reden legt de Minister van Binnenlandse Zaken een last onder dwangsom op. In het vierde lid  van artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen (Beg) staat dat de eigenaar voor de verkoop van een gebouw een geldig energielabel aan de koper beschikbaar moet stellen. In het eerste lid staat dat de verkoper bij de oplevering van een woning een geldig energielabel aan de koper beschikbaar moet stellen.

De last onder dwangsom wegens ontbreken energielabel is niet uitvoerbaar

Deze last houdt in hoger beroep echter  geen stand. Een van de eisen uit het bestuursrecht aan een handhavingsactie is dat de last onder dwangsom uitvoerbaar moet zijn. Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie en mag alleen maar worden opgelegd om te prikkelen een eind aan een overtreding te maken.

De hier opgelegde last is niet uitvoerbaar omdat de eigenaar ten tijde van het opleggen van de last niet aan de last kon voldoen. Hij was geen eigenaar meer van de woning.  Alleen op de eigenaar dan wel de verkoper ligt de verplichting om een energielabel beschikbaar te stellen dan wel aanwezig te hebben. Alleen aan hen kan een energielabel worden verstrekt.

Bestuurlijke boete voor ontbreken energielabel?

Artikel 120 van de Woningwet biedt overigens wel de mogelijkheid om een bestuurlijke boete op te leggen, naast het opleggen van een last onder dwangsom. De bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie – anders dan de last onder dwangsom is. Zou een bestuurlijke boete zijn opgelegd dan was de uitkomst niet zo vrolijk.

Is van een overtreding geen sprake? Twijfel je of last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is opgelegd? Of dat er überhaupt handhavend mag worden opgetreden?

Neem dan gerust contact op. Bel: 020-7717481 of email.

energielabelOntvang vrijblijvend onze juridische vastgoed- en milieutips en signaleringen:
Bedankt voor uw inschrijving. Wij houden u graag op de hoogte.
Mis niets!
Mis niets!
×