Proceskosten in bestuursrechtelijke zaken: de advocaatkosten en kosten deskundige

Als de rechter je in een bestuursrechtelijke zaak in het gelijk stelt, moet het bestuursorgaan in beginsel de proceskosten vergoeden. Dit heet een proceskostenveroordeling. Om een proceskostenveroordeling moet tijdig zijn verzocht.

Het Besluit proceskosten bestuursrecht bepaalt welke kosten daarvoor in aanmerking komen. Dat zijn onder meer de kosten van een door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (advocaatkosten) en een door een deskundige uitgebracht verslag of een naar de hoorzitting meegenomen deskundige.

Advocaatkosten

Voor wat betreft de kosten van een advocaat worden niet de daadwerkelijk door de advocaat in rekening gebrachte kosten vergoed. Er vindt alleen vergoeding plaats met toepassing van een wettelijke forfaitaire systeem aan de hand van het aantal verrichte proceshandelingen. Per proceshandeling worden punten toegekend. Ook wordt er met hantering van een factor een bepaald gewicht aan zaken toegekend. In 2018 geldt voor een beroep- of een hogerberoepsprocedure een uurtarief van 501,- euro per punt. Bij meerdere samenhangende zaken wordt ook een bepaalde factor gehanteerd.

Kosten inschakeling van een deskundige

Het kan nodig zijn een deskundige in te schakelen. Bijvoorbeeld als de overheid de nodige onderzoeksrapporten heeft laten uitbrengen en op basis daarvan tot een besluit is gekomen. Dan is het noodzakelijk om met een deskundige aannemelijk te maken dat het verrichte onderzoek onvolledigheid, feitelijk onjuist is of een gebrekkige onderbouwing heeft. De kosten daarvan draag je zelf.

Als het (hoger) beroep echter succesvol is, kan de rechter een proceskostenveroordeling uitspreken voor de werkzaamheden die een deskundige heeft verricht. Daarnaast komen de kosten van de deskundige in aanmerking om mee te komen naar de zitting. Bij een veroordeling moet het bestuursorgaan die proceskostenveroordeling voldoen, waar dus zowel de advocaatkosten als de deskundigekosten onderdeel vanuit maken.

Hoogte uurtarief deskundige volgens de wet

Art. 2 van het Besluit proceskosten bestuursrecht leidt tot de toepassing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 en het Indexeringsbesluit 2017. Naar gelang de werkzaamheden niet of in meer of mindere mate van wetenschappelijke of bijzondere aard zijn, geldt een bepaald uurtarief. In 2018  bedraagt dat tarief ten hoogste € 93,60 per uur.

Proceskosten Raad van State en het proceskostenformulier

Als je bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een bestemmingsplan of omgevingsvergunning procedeert, moet er voor de zitting een proceskostenformulier worden ingeleverd. De gegevens van een deskundige moeten zijn ingevuld en een urenspecificatie moet zijn bijgevoegd (download hier het proceskostenformulier van de Raad van State). In geval van succes veroordeelt de Raad van State op basis daarvan het bestuursorgaan tot vergoeding van de advocaat- en deskundigenkosten.

Voor bij andere overheidsrechters: download hier het declaratieformulier deskundigen.

 

1 Besluit van 27 november 2017 tot wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de indexering van de vergoedingen, Staatsblad 8 december 2017,  2017, 471.

““
Ontvang vrijblijvend eens per maand de ELetter onder meer over dit onderwerp en blijf up-to-date!
Bedankt voor de inschrijving. Wij houden u op de hoogte.
Uitschrijven is eenvoudig
Don't miss out. Subscribe today.
×
×