Vakantieverhuur in Amsterdam en het meldingsformulier

De regels voor vakantieverhuur in Amsterdam zijn er. Per 1 oktober 2017 geldt er namelijk een meldplicht voor iedereen in Amsterdam die zijn woning incidenteel verhuurt aan toeristen. Zoals via AirBnB. Dit geldt op grond van de gewijzigde Huisvestigingsverordening Amsterdam 2017. Een huisvestingsverordening geeft mogelijkheden om op te treden tegen de negatieve gevolgen van toeristische verhuur van woningen.

Volgens de definitie gaat het om het hotelmatig in gebruik geven van een woonruimte tijdens afwezigheid van de hoofdbewoner.

vakantieverhuur AirbnbElke vakantieverhuur vooraf melden

Vakantieverhuur is vergunningvrij, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
– de hoofdbewoner moet de woning feitelijk als hoofdverblijf hebben en ook als zodanig in de basisadministratie staat ingeschreven;
– vakantieverhuur mag maximaal 60 dagen per jaar plaatsvindt;
– er mag aan niet meer dan vier personen per nacht onderdak wordt verleend;
– het mag niet gaat om een huurwoning in eigendom van een woningcorporatie;
– de hoofdbewoner moet elke keer voordat het gebruik ten behoeve vakantieverhuur start, deze wijze van gebruik van de woonruimte door middel van een door de gemeente voorgeschreven online  formulier bij de gemeente melden.

Boetes vanaf €6.000,-

Als vakantieverhuur niet is gemeld, is een onttrekkingsvergunning noodzakelijk. In het geval de onttrekkingsvergunningsvergunning ontbreekt, wordt dit bestraft met een boete van € 6.000,- als alleen niet is voldaan aan de meldplicht. Mocht ook niet aan de overige voorwaarden zijn voldaan, kan de boete oplopen tot een boete van € 20.500,-.

Voor alle platforms en niet alleen Airbnb

De meldplicht gaat gelden voor alle incidentele vakantieverhuur. AirBnB is natuurlijk het bekendste platform. Het maakt echter niet uit via welk platform de woning wordt verhuurd.

Het online meldformulier

Het online formulier is per 30 september 2017 op deze webpagina te vinden. Via een beveiligde inlog met DigiD moet daar worden gemeld.

Alleen zelfstandige woonruimte

Het verhuren van onzelfstandige woonruimten aan toeristen is niet vrijgesteld van de vergunningsplicht krachtens de Huisvestingswet. Vakantieverhuur is bovendien niet toegestaan in combinatie met de regelingen voor de bed & breakfast en de tweede woning.

Houd ook rekening met andere vereiste toestemmingen

Bij (vakantie)verhuur speelt niet alleen of de gemeente het toestaat volgens de Huisvestingswet. Ook het bestemmingsplan kan van belang zijn. Als de woning onderdeel uitmaakt van een appartementencomplex  speelt of verhuur binnen de verhouding tussen de appartementseigenaren is toegestaan.

Wilt u meer weten over (vakantie)verhuur via AirBnb? Staat het bestemmingsplan dit toe? Of kan verhuur via AirBnb in een appartementencomplex worden verboden? Neem dan vrijblijvend contact op.