Parkeren en dynamische parkeernormen in het bestemmingsplan

Dynamische beleidsregels over parkeernormen doen in parkeren hun intrede. Vanwege een reparatiewet (Reparatiewet BZK, Staatsblad 2014, 458) moet een gemeente die parkeernormen wil opleggen dat in het bestemmingsplan doen. Het gaat dan om het aantal parkeerplaatsen, de afmetingen van parkeerplaatsen, waar die moeten worden gerealiseerd en bijvoorbeeld dubbelgebruik.

Parkeren in het bestemmingsplanparkeren

Waar voorheen stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening konden worden opgenomen moet dat voortaan in het bestemmingsplan. Gemeenten moeten deze voor 1 juli 2018 in bestemmingsplannen op nemen. Als echter een nieuw bestemmingsplan eerder wordt vastgesteld, moet dat meteen in het bestemmingsplan. Dus al ruim voor 1 juli 2018.
Gemeenten kunnen met een paraplu-bestemmingsplan, speciaal voor parkeren voor een groot aantal bestemmingsplannen de normen tegelijk vastleggen. Let dus op de bekendmaking van een ontwerp-paraplubestemmingsplan parkeren, dien een zienswijze tegen het ontwerp in en stel eventueel beroep in.

Dynamische parkeernormen

Wat is er nou zo dynamisch aan die parkeernormen? Door wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening per 1 november 2014 is het mogelijk een verwijzing in het bestemmingsplan op te nemen naar de gemeentelijke beleidsregels over parkeernormen.

Uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 blijkt dat daarin ook geregeld kan worden dat met wijzigingen van de beleidsregels rekening moet worden gehouden. Zo kan er dus in het bestemmingsplan geregeld zijn dat bij de beoordeling van een omgevingsvergunning om te bouwen voor parkeren voldaan moet worden aan de parkeernota of zelfs aan de parkeernota als die gedurende de planperiode is gewijzigd. Dat is volgens de Raad van State niet in strijd met de rechtszekerheid. Dat geldt ook voor de in die beleidsregels gehanteerde begrippen als: “overwegende bezwaren”, “voorzover op andere wijze” of “onevenredige aantasting“. Meer ruimte en dynamiek in de parkeernormen dus.

1 ABRvS 9 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2837 en ABRvS 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:607

Lees over het wetsvoorstel parkeren per minuut.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2017/ nt L.J. Smale.