Promotiekosten en de BIZ-heffing voor winkelgebieden

Samen investeren in een winkelgebied. Dat kan via een bedrijveninvesteringszone. Maar betekent dit ook samen de kerstversiering ophangen?

Met andere woorden: kunnen promotiekosten via een BIZ-heffing en vaststelling van een Verordening Bedrijveninvesteringszone worden gefinancierd?

Hebben promotiekosten een mede publiek belang?

In de Experimentenwet Bedrijveninvesteringszone staat dat een BIZ-bijdrage strekt ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander mede publiek belang in de openbare ruimte van de BI-zone.
promotiekosten
Bij promotiekosten van het winkelgebied, zoals kerstversiering, rees voor Bedrijveninvesteringszone Hofkwartier 2011 de vraag of die daar onder vallen. Het Hof Den Haag oordeelde in 2014 over de BIZ-heffing voor deze Bi-zone dat dit niet zo is.

Ruime strekking

De Hoge Raad komt echter op 11 december 2015 tot een ander oordeel. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat activiteiten die de aantrekkelijkheid van een winkelgebied voor het winkel publiek vergroten. Daarmee bijdragen bij aan een kwalitatief hoogwaardig winkelgebied en voldoen aan de eis van artikel 1 lid 2 van de Experimentenwet dat die activiteiten zijn gericht op een “mede publiek belang”. Een “mede publiek belang” ontbreekt pas indien die activiteit in de openbare ruimte geheel of nagenoeg geheel is gericht op de particuliere belangen van een of meer ondernemers of van derden. Promotiekosten dienen een “mede publiek belang” nu deze de aantrekkelijkheid van het winkelgebied voor de klanten vergroten.

Begin 2015 is de Wet bedrijveninvesteringszone met een verruimde reikwijdte inwerking getreden en was aan dit onderwerp bij de totstandkoming van deze permanente wet al aandacht besteed. Nu weten we dus dat onder oud recht al van een ruime strekking moet worden uitgegaan.