Liever geheimhouden dan leegstand melden

Liever geheimhouden dan gedeeltelijke leegstand melden. Dat dachten twee kantooreigenaren met dezelfde beheerder. Elk kregen zij een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de Leegstandsverordening 2011 Amsterdam.

Leegstand melden met een garantie van geheimhouding?

Vanwege vrees voor kraken, diefstal en plaatsing op de Openbare Leegstandskaart wilden zij gedeeltelijke leegstand niet melden. Hun verzoek aan de gemeente om een garantie van geheimhouding van de meldingen te verlenen en deze uitsluitend voor interne doeleinden te gebruiken, werd geweigerd.

Geen medewerking

De eigenaren werkten daarna niet mee aan inspecties van de kantoren. Daardoor konden de inspecteurs niet nagaan of daadwerkelijk sprake was van leegstand, wat de oppervlakte van de kantoren is. Ook kon bij gedeeltelijk gebruik niet na uitgezocht worden om hoeveel vierkante meters het ging. Nadat de lasten onder dwangsom waren opgelegd, is door de eigenaren alsnog binnen de begunstigingstermijn gedeeltelijke leegstand gemeld. De dwangsommen werden daardoor uiteindelijk niet verbeurd.

Schade door openbaarmaking van de melding van leegstand

De eigenaren stelden toch beroep in. De eigenaren stelden schade te kunnen leiden door openbaarmaking van de leegstandsmelding. Een leegstandsmelding kan in beginsel leiden tot een leegstandsbeschikking na een jaar, die openbaar moet worden gemaakt, bevestigde de gemeente ter zitting. Vanwege een mogelijke recht op schadevergoeding was er een belang bij een rechtmatigheidsoordeel over de opgelegde lasten volgens de rechter.

Bewijslast van geen (of gedeeltelijke) leegstand

De twee opgelegde lasten onder dwangsom houden stand. Het feit dat geen medewerking aan de inspecties werd gegeven leidde er toe dat de bewijslast dat er geen sprake is van leegstand op de eigenaren kwam te liggen. De eigenaren hadden daarvan geen (begin van) bewijs geleverd. Volgens de eigenaren hoefde de leegstand niet gemeld te worden omdat er sprake is van een voldoende intensief gebruik van de kantoren (tenminste 50% feitelijk gebruik en niet meer dan 2.000 m2 leegstand). Dat standpunt werd ingenomen nadat de last onder dwangsom al was opgelegd. Volgens de rechter mogen bij de heroverweging in bezwaar de feiten en omstandigheden ten tijde van het opleggen van de last onder dwangsom tot uitgangspunt worden genomen. De enkele stelling over de uitzondering in de beleidsregel kan de eigenaren niet baten. Er is dan ook sprake van leegstand volgens de leegstandsverordening, aldus de rechter.

Geen bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden om van handhaving af te zien, zijn niet gebleken. Dat de eigenaren mogelijk in hun belang worden geschaad door het bekend worden van leegstand is geen bijzondere omstandigheid. Die afweging zit in het wettelijk kader ingebakken. Er zijn geen feiten of omstandigheden gesteld die wijzen op een meer specifiek risico voor deze adressen. Dat de gemeente ambtshalve tot openbaarmaking van de melding is verplicht of dat de gemeente onzorgvuldig met gegevens omgaat, is ook niet gebleken. De lasten houden dan ook stand.

Het doel van de handhaving: namelijk dat leegstand wordt gemeld, is hier behaald.

Meldcheck

Ga naar de meldcheck om na te gaan in welke gemeenten een leegstandsverordening geldt. En bij welke gebouwen leegstand melden verplicht is en voor welke uiterlijke datum. Ontvang tevens gratis een alert als er een nieuwe of gewijzigde leegstandsverordening is vastgesteld.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2014/1 nt L.J. Smale.