Webwinkels in het bestemmingsplan

Welke webwinkel wil nou niet de tweede bol.com zijn?

Webwinkels kunnen ineens -maar uiteraard niet zonder de nodige inspanningen- groeien. Wat dan? De vraag dient zich dan aan of het bestemmingplan de activiteiten op de huidige of een nieuwe gewenste locatie toe staat. Is sprake van “detailhandel” bij verkoop via internet? Of onder welke andere bestemmingen zijn de activiteiten te brengen?

webwinkelsUitspraken over webwinkels

Er is inmiddels al een aantal uitspraken over webwinkels gedaan. Bijvoorbeeld of deze onder “Wonen” of “Detailhandel” valt. Een andere zat op een industrieterrein. Ook bij een distributiecentrum was aan de orde of deze in het bestemmingsplan paste.

Staatssecretaris over webwinkels in het bestemmingsplan

Vanwege de door de uitspraken ontstane onzekerheid is aan het Rijk gevraagd om met aparte ruimtelijke regelgeving voor internetwinkels te komen.

Bij brief van 5 juli 2012 heeft staatssecretaris Bleker in reactie hierop aangegeven dat er geen nieuwe wetgeving in het leven wordt geroepen speciaal voor één categorie winkels. De invulling van een bestemmingsplan en de bijbehorende locaties en regelgeving voor webwinkels is een zaak van gemeenten. Gemeenten zijn – aldus de staatssecretaris – in staat om lokaal maatwerk te leveren. Een taak voor de rijksoverheid is hier niet weggelegd.

Geen bestemmingsplan is helaas hetzelfde. Een op maat gesneden benadering is onmisbaar zowel voor de vastgoedbelegger die aan een internetwinkel wil verhuren als voor de webwinkel zelf.

Neem voor een oplossing contact op met advocaat Smale: bel 071-5231558 of mail. Ook voor beoordeling van de huurovereenkomst die nauw samenhangt met de bestemming in het bestemmingsplan.

 

De citeerwijze van dit artikel is AKSonline 2013/7 nt L.J. Smale.