Advocatenkantoor smale

adviseert en (zo nodig) procedeert over:
Ga naar VASTGOEDRECHT

VASTGOEDRECHT

Onder vastgoedrecht vallen kwesties met verhuurder of huurder (huurrecht) of verkoper en koper. Maar ook geschillen over appartementsrechten (VVE’s) en hypotheken of contractsvorming voor ruimtelijke plannen. En nog veel meer.

Ga naar OMGEVINGSRECHT: HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

OMGEVINGSRECHT: HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

In het omgevingsrecht gaat het bij ruimtelijke plannen over de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan, het rijksaanpassingsplan en onderwerpen die daarin worden geregeld (zoals geluid, hoogspanningslijnen, monumenten, parkeren). Herontwikkeling en (gevaar voor) leegstand gaan vaak samen.

Ga naar LEGAL TECH

LEGAL TECH

Er is bijna geen businessmodel meer zonder digitalisering. Sommige zijn alleen maar digitaal. Een zorgvuldige contractsvorming en verdeling van verantwoordelijkheden is daarbij van groot belang. Dit staat steeds meer onder invloed van Europese regels rond digitalisering, it en dataprotectie.

Ga naar MILIEURECHT

MILIEURECHT

Advocatenkantoor Smale behandelt milieurechtelijke zaken over bijvoorbeeld vergunningen en bij handhaving (dwangsom). Advocatenkantoor Smale helpt De Bijenstichting bij het juridisch bestrijden van bijengif. Bijen en hommels worden namelijk bedreigd door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden).

T: 020-7717481 | E:

Advocatenkantoor Smale in Amsterdam is gespecialiseerd in vastgoedrecht, omgevingsrecht en milieurecht.

Centraal staan juridische zaken op het gebied van vastgoed, omgeving, digitalisering en schadevergoeding.

Wij begeleiden projecten, geven juridisch advies en procederen zowel op privaat- als op bestuursrechtelijk terrein. Daarbij maken wij gebruik van onze jarenlange ervaring en expertise.

Onze persoonlijke, heldere en pro-actieve werkwijze, spreekt grote én kleinere cliënten aan. Of het nu een vastgoed en/of (software- of project)ontwikkelaar, vastgoedbelegger, gemeente, ondernemersvereniging, belangenorganisatie, of particulier is; voor elke cliënt leveren wij een oplossing op maat.

Wij werken graag met andere partijen samen.

Advocaat Smale

Ik, Lilian Smale, ben een zeer gedreven advocaat.

In 2001 begon ik in Leiden als advocaat. Na bij Boekel de Nerée in Amsterdam op de vastgoedsectie als advocaat te hebben gewerkt ben ik eind 2005 mijn eigen advocatenkantoor begonnen.

Daarvoor was ik drieëneenhalf jaar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden als docent privaatrecht en wetenschappelijk onderzoeker aan het Instituut van Milieuschade.

Verder ben ik redacteur bij het Jurisprudentie Huur en Verhuur (JH&V), lid van de Vereniging van Milieurecht en actief als medewerker van het Tijdschrift Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht (TGMA, voorheen: TMA). Schrijven is een van de manieren om mij te ontwikkelen.

Er zijn als gesprekspartner, adviseren, onderhandelen en procederen is wat ik voor het cliënten het meest doe.Ook de meldcheck is één van mijn initiatieven. Via deze online tool kan bijvoorbeeld een eigenaar nagaan of er een meldingsplicht van leegstand van een bepaald gebouw geldt volgens een leegstandsverordening. Check it out!Blije cliënten