Advocatenkantoor smale

adviseert en (zo nodig) procedeert over:
Ga naar VASTGOEDRECHT

VASTGOEDRECHT

Onder vastgoedrecht vallen kwesties met verhuurder of huurder (huurrecht) of verkoper en koper. Maar ook geschillen over appartementsrechten (VVE’s) en hypotheken of contractsvorming voor ruimtelijke plannen. En nog veel meer.

Ga naar OMGEVINGSRECHT: HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

OMGEVINGSRECHT: HERONTWIKKELEN EN LEEGSTAND

In het omgevingsrecht gaat het bij ruimtelijke plannen over de omgevingsvergunning, het bestemmingsplan, het rijksaanpassingsplan en onderwerpen die daarin worden geregeld (zoals geluid, hoogspanningslijnen, monumenten, parkeren). Herontwikkeling en (gevaar voor) leegstand gaan vaak samen.

Ga naar LEGAL TECH

LEGAL TECH

Er is bijna geen businessmodel meer zonder digitalisering. Sommige zijn alleen maar digitaal. Een zorgvuldige contractsvorming en verdeling van verantwoordelijkheden is daarbij van groot belang. Dit staat steeds meer onder invloed van Europese regels rond digitalisering, it en dataprotectie.

Ga naar MILIEURECHT

MILIEURECHT

Advocatenkantoor Smale behandelt milieurechtelijke zaken over bijvoorbeeld vergunningen en bij handhaving (dwangsom). Advocatenkantoor Smale helpt De Bijenstichting bij het juridisch bestrijden van bijengif. Bijen en hommels worden namelijk bedreigd door het gebruik van bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden).

T: 020-7717481 | E: